Liturgický kalendár:

Po.-Št: Féria, končí sa Adventné obdobie

Pi: NARODENIE PÁNA, slávnosť

So: SV. ŠTEFANA, prvého mučeníka, sviatok

Ne: PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok

 

Úmysly sv. omší 21.-27.12.2015:

 

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 21.12. 6 30 + Jozef Varga, Júlia a dcéra Anna
Ut: 22.12. 6 30 Na úmysel darcu
St: 23.12. 6 30 Na úmysel darcu
Št: 24.12. 8 00 Na úmysel darcu
Št: 24.12. 00 00 + Jozef Hubáček
Pi: 25.12. 8 00 Za farníkov
Pi: 25.12. 10 00 + Emil Kisý, mesačná sv. omša
Pi: 25.12. 15 00 Jasličková pobožnosť, Vianočné pastorále
So: 26.12. 8 00 + Štefan Peťovský, Kamil Dubeň a Stanislav Šatura
So: 26.12. 10 00 Za farníkov
So: 26.12. 11 00 Koledovanie Dobrá novina
Ne: 27.12. 8 00 + Štefan Bene a Júlia, + Štefan Sedlák a rodičia
Ne: 27.12. 10 00 Za farníkov

 

 

 

Vianočná sv. spoveď:

Včera sme mali vianočnú sv. spoveď v kostole. Dúfam, že ssme všetci vyspovedaní, čistí od hriechov a pripravení duchovne na Vianoce. Kto nestihol sv. spoveď u nás, dnes má ešte šancu sa vyspovedať pred sviatkami dnes vo všetkých mestských farnostiach.

 

Ozdobovanie stromčekov 21.12:

Zajtra v pondelok 21.12. po rorátnej sv. omši sa dovezie stromček aj do kostola, aj na faru. Prosím ochotných veriacich, keby ste ich prišli ozdobiť. Prosím o požičanie jedného stojana na faru. Jeden sa nám minulý rok pokazil. Velikánsky stromček na fare ten stojan celý poškodil. Museli sme ho po Vianociach vyradiť.

 

Generálka na Jasličkovú pobožnosť, Vianočné pastorále 22.12.:

Generálny nácvik celej Jasličkovej pobožnosti bude v utorok 22. 12. o 17 00 hod. v kostole.

 

Štedrý deň 24.12.:

Sv. omša bude aj na Štedrý deň ráno o 8 00 hod. Po sv. omši bude kakao a vyhodnotenie rorátov pre deti na fare.

Na sv. omši na Štedrý deň požehnám svätenú vodu vo väčšom množstve, lebo minulý rok bol veľký dopyt po vode. Po sv. omši ju prenesieme do predsiene kostola a môžete si zobrať svätenú vodu a Betlehemské svetlo do svojich domov.

Polnočná sv. omša bude normálne riadne o polnoci, tak, ako sa patrí.

 

Jasličková pobožnosť 25.12:

Jasličková pobožnosť bude 25. 12. 2015 o 15 00 hod. v kostole. Príďte si vypočuť a pozrieť všetci malí i veľkí, čo všetko si pripravili naši mnohí hostia. V programe vystúpi veľa účinkujúcich. Čaká vás pekný duchovný i spoločensko-kultúrny program. Plagát je na nástenke.

 

Dobrá novina 26.12.:

Koledovanie Dobrej noviny bude v sobotu 26.12. na sv. Štefana po druhej sv. omši. Ešte stále sa môžete zapísať, ak chcete, aby koledníci prišli aj k vám domov zakoledovať.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy