Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Féria, večerná sv. omša bude zo slávnosti

St:  ZJAVENIE PÁNA, slávnosť

Št: Féria

Pi: Féria

So: Féria

Ne: Tretia nedeľa po Narodení Pána, KRST KRISTA PÁNA, sviatok

 

Po Nedeli Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie, odloží sa betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2.februára.

 

Úmysly sv. omší 4.1.-10.1.2016:

 

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 4.1. 18 00 Poďakovanie Pánu Bohu za dar života Zuzany
Ut: 5.1. 18 00 + Emília a Štefan Vrabcoví a za zosnulých z rodiny Vrabcovej a Gajdošíkovej
St: 6.1. 8 00 + Ignác Chudiak, mesačná sv. omša
St: 6.1. 10 00 Za farníkov
Št: 7.1. 18 00 + Jozef a Mária
Pi: 8.1. 18 00 Za živých aj zosnulých spolužiakov z 9.A a 9.B, ktorí končili ZŠ v roku 1965 a majú 50. výročie
So: 9.1. 8 00 Poďakovanie Pánu Bohu za dar 80 rokov života Anny
Ne: 10.1. 8 00 Za farníkov
Ne: 10.1. 10 00 Poďakovanie Pánu Bohu za dar života Elišky

 

 

 

Zjavenie Pána:

Sv. omše na Troch kráľov sú tak, ako v nedeľu. V tento deň sa požehnáva voda a slávnostným spôsobom sa oznamuje dátum Veľkej noci.

 

Požehnávať domy prídem dnes popoludní.

 

Spovedať chorých a starých prídem v piatok 8.1. 2016 dopoludnia.

Informačný servis nitrianskej diecézy