V predposledný deň v roku 30.12. 2016 sme vyprosovali rodinám našej farnosti Božie požehnanie. Tie rodiny, ktoré v tento deň neváhali merať cestu do kostola, pristúpili na vyzvanie správcu farnosti dopredu až celkom pred oltár, kde sa za nich špeciálne modlili obidvaja duchovní otcovia. Boli tam manželia aj spolu s ich deťmi, starší i mladí.
Manželia, držiac sa za ruky, si obnovili svoj manželský súhlas, ktorý si po prvý krát dali vtedy, keď uzatvárali manželstvo pred tvárou Cirkvi, a od toho času ho rok čo rok obnovujú a sú si stále navzájom verní jeden druhému i Bohu, dali si aj znak pokoja, čo najviac bavilo najmenšie deti. Sv.prijímanie dostali prítomní pod obojím spôsobom, teda aj telo Kristovo, aj krv Kristovu.

Nebeský Otče, ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Ty si sviatostným zväzkom spojil týchto manželov, aby verne zobrazovali tvoju lásku a mali účasť na tvojom stvoriteľskom diele. Daruj im radosť a svoje požehnanie. Amen.

img_1794_zmensenaimg_1797_zmensenaimg_1804_zmensenaimg_1796_zmensenaimg_1798_zmensenaimg_1803_zmensenaimg_1802_zmensenaimg_1806_zmensenaimg_1808_zmensenaimg_1810_zmensenaimg_1815_zmensenaimg_1800_zmensenaimg_1813_zmensenaimg_1814_zmensenaimg_1812_zmensenaimg_1799_zmensenaimg_1809_zmensenaimg_1795_zmensenaimg_1801_zmensena

Informačný servis nitrianskej diecézy