V rámci Svetového dňa chorých, ktorý je tohto roku v nedeľu 11.2., sa v našej lužianskej farnosti v sobotu vysluhovala našim starým a chorým farníkom táto sviatosť uzdravenia.

https://www.flickr.com/photos/154082264@N02/albums/72157691537617871