• Domov
  • /
  • Aktuality
  • /
  • Hefty našich birmovancov na polročnom preskúšaní

Hefty, (rozumej vtipné hlášky, resp. zaujímavé výroky, pozn.) na pobavenie

 

Od koho máme dedičný hriech? Dedičný hriech máme od Pána Boha.

Ako sa Cirkev stavia k otázke druhého Kristovho príchodu na túto zem? Tešíš sa alebo sa bojíš?
Odpoveď: Ja som ani nevedela, že Ježiš ešte príde.

Keď je človek zatratený, tak kam ide? (Animátori šepkajú a nenápadne ukazujú smerom nadol) Birmovanec odpovedá: Ide do zeme.

Vymenuj 7 sviatostí. Reakcia po pomáhaní a zistení, že prvou sviatosťou je krst: Krst? No dobre.

Birmovanec si nevie spomenúť na správnu odpoveď a dumá nahlas: Jak sú tie slová, do kelu.

Skrytý život Ježiša trval 30 rokov, verejný život 3 roky, a žil celkovo 30 rokov.

Reakcia na zistenie, že katechizmus je kniha, kde je súhrn všetkého, čo Cirkev verí a učí: Katechizmus? To je čo?

Ako sa Duch Sv. zjavil nad Apoštolmi na Turíce? Birmovanec je ticho. Animátorka mu pomáha s odpoveďou, že ako plamene nad hlavami Apoštolov. Birmovanec: Jaj, to je on?

Načo prišiel Duch Svätý? Prišiel kuknúť, čo je nové.

Miluje Boh všetkých ľudí? Áno, miluje, mňa najviac.

Jedna birmovankyňa vystupuje dosť sebavedome ja som na to zareagoval:
Niečo tu smrdí. Myslel som tým samochvála. Dievča odpovedá: Aj ja som zacítila.

Veľa birmovancov na otázku, v čom spočíval prvotný hriech, odpovedali, že Adam a Eva jedli z jablone. Jedna odpoveď bola v nespisovnej reči: “Zedli jablko”.

Jedno dievča dostalo otázku pomimo, navyše, ktorá síce nebola v otázkach, ale s témou maximálne súvisela. Ona sa vynašla a odpovedala: To tam nebolo.

Čo prisľúbil Pán Ježiš Apoštolom, keď opúšťal zem? Odpoveď: Anjelov.
Druhá odpoveď, že farára- Božská osoba. Tak som sa poďakoval.

Štyri odveci odpovede: Duch Svätý prišiel ako Duch Svätý. Duch Svätý sa zjavil zatratený.
Duch Svätý sa znázorňuje ako anjel. Duch Svätý sa zjavuje ako anjel.

Niektoré odpovede birmovancov boli nespisovné:
“Išol za nima”- Išiel za nimi. “Išol na nebesá”- vystúpil na nebesia. Nový výraz: “Nanebostanie”
“Tí, kerí mu verá.- Tí, ktorí mu veria.
“Diabol je ten, čo nám STE zle”
“Diabol je jak čert”

Dievča dostalo otázku: Vymenuj 6 hlavných právd.
Jej reakcia: To je na poslednej strane tých 6 vecí?

Vymenuj dary Ducha Svätého: Dve odpovede: Napadli ma vybrané slová. “Báseň Božia” namiesto Bázeň Božia.

Zistenie jednej dievčiny po 5 otázkach, bola fakt veľmi rýchla: Trvalo mi to 1,5 minúty, to je rekord.

Informačný servis nitrianskej diecézy