FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   10. – 17. 01. 2021

10.01. Nedeľa   TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

  KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Súkromná sv. omša

Súkromná sv. omša

+ František a Štefánia Beneoví

Za farníkov

11.01. Pondelok   Féria
Pohreb 13:00

Pohreb 15:00 Súkromná sv. omša

  + Ján Hrnčár

  + Ľubomír Oťapka

Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku

12.01. Utorok   Féria
Súkromná sv. omša   + Daniel Bédi a Cyril Lieskovský, kňazi
13.01. Streda   Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubov. spomienka
Pohreb 13:00

Súkromná sv. omša

  + Veronika Minárová

+ Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša

14.01. Štvrtok   Féria
Súkromná sv. omša   + Peter Varga, mesačná sv. omša
15.01. Piatok   Féria
Pohreb 11:00

Súkromná sv. omša

  + Helena Kopáčová

+ Katarína a Ernest Bojdoví

16.01. Sobota   Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša Poďakovanie za 55. výročie manželstva Antona a Terézie Kováčových
17.01. Nedeľa   DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Súkromná sv. omša

10:00 cez YouTube

+ Stanislav Beňo, výročná sv. omša

Za farníkov

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.

Stále platí zákaz verejných sv. omší, takže úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne v zapísané dni. Na budúcu nedeľu, ak mi to zdravotný stav dovolí, chcem už sv. omšu o 10:00 vysielať cez YouTube.

Sväté prijímanie mimo sv. omše z dôvodu prísneho zákazu nebudem podávať. Povzbudzujem Vás k čítaniu Svätého písma, aby vo Vás rástla láska ku Kristovi a k duchovnému sv. prijímaniu, aby vo Vás rástla túžba prijať sviatostného Spasiteľa, keď to bude možné.

 

Dnes v nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoludňajších hodinách (cca o 14:00) sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.

Milí kresťania i všetci ľudia dobrej vôle, pozývam vás všetkých k vnútornej účasti na udalosti požehnania mocnou relikviou Kristovej krvi. Ježiš ju za nás vylial na kríži za naše hriechy a ich následky. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému životu. Je mojou i našou povinnosťou prispieť do tohto zápasu pokornou, ale i kajúcnou modlitbou za všetky naše zlyhania, nevďačnosť, za všetky hriechy proti životu. Za všetky zlyhania manželstiev, rodín, verejných činiteľov i duchovenstva. Za všetky amorálne zlyhania nás ľudí, niekedy až za zvrátené zmýšľanie.

Peter Brodek

 

Nitriansky otec biskup Viliam nás vyzýva k modlitbe za odvrátenie pandémie s názvom „5 minút pre Boha – 5 minút pre seba“.

Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20.00 hod. zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo v tichom uvedomení si Božej prítomnosti. V tomto čase, kde je to možné, nech zaznejú kostolné zvonyÚmysel tejto modlitby si môže každý vzbudiť sám. Modlíme sa predovšetkým za ukončenie pandémie, za naše rodiny, za trpiacich, chorých, osamelých, zomierajúcich a za tých, ktorí nás v tomto čase opustili. Myslime tiež na tých, ktorí nám slúžia v každej oblasti života. Spoločná modlitba má veľkú duchovnú silu a môže nás uchrániť od mnohého zlého. Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v  tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.

Váš biskup

 

Ďakujem Vám za vnímavosť na potreby finančného zabezpečenia chodu farnosti, keďže nebývajú sv. omše ani „zvončekové peniaze“, ktoré slúžia na zaplatenie bežných poplatkov. Preto Vás chcem poprosiť o finančný príspevok podľa Vašich možnosti na farský účet IBAN: SK28 0900 0000 0002 3510 3928. Ak sa rozhodnete takýmto spôsobom prispieť, do poznámky pre prijímateľa Vás prosím uviesť slovo ZVONČEK. Vopred ďakujem za každý milodar. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

Na známom tel. čísle 037/778 34 83 som Vám stále k dispozícii.

Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás.