FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  07. – 14. 01. 2024

07. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

08. 01. Pondelok Bl. Títusa Zemana, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 + Marián Ábel a zosnulí z rodiny Vargovej a Adamcovej
09. 01. Utorok Féria
18:00 + Jozef Buch, súrodenci a rodičia
10. 01. Streda Féria
06:30 + z rodiny Jančiovej a Horkovej
11. 01. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Jozef

Po sv. omši Eucharistická adorácia

12. 01. Piatok Féria
18:00 + Magdaléna, mesačná sv. omša a manžel Štefan
13. 01. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:00 Za zdravie a Božie milosti pre Annu, Daniela a rodinu
14. 01. Nedeľa 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Milan Golema, mesačná sv. omša

 

Končí sa Vianočné obdobie a nasleduje cezročné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do sviatku Obetovania Pána (Hromnice), teda do 2. februára.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Výnosy zbierok a zvončekov budem vyhlasovať raz mesačne.

Informačný servis nitrianskej diecézy