FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  08. – 15. 01. 2023

08. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok
08:00

10:00

+ Marián Ábel

+ Vladimír Staňo, mesačná sv. omša

09. 01. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
10. 01. Utorok Féria
18:00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
11. 01. Streda Féria
súkromná Na úmysel ordinára
12. 01. Štvrtok Féria
18:00 + Božena Cabáneková, mesačná sv. omša
13. 01. Piatok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
súkromná Na úmysel celebranta
14. 01. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
súkromná Na úmysel ordinára
15. 01. Nedeľa 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Ernest a Katarína Bojdoví

+ Stanislav Beňo, 3. výročie

 

Končí sa Vianočné obdobie a nasleduje cezročné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do sviatku Obetovania Pána (Hromnice), teda do 2. februára.

Nasledujúci týždeň od 9. do 17. januára nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za uplynulý týždeň ste prispeli sumou 635,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!

Kto má záujem nasledujúcich 90 dní (od 9.1. do 9.4.) prežiť nasledovaním Krista podľa programu Učeník90, inšpirovaného projektom Exodus90, môže prísť dnes o 18:00 do kostola. Ide o formu duchovných cvičení určených pre všetkých a sú postavené na troch pilieroch: modlitba s denným čítaním úryvkov z knihy Nasledovanie Krista, askéza ako odriekanie alebo obmedzovanie nejakých pozemských dobier na posilnenie vôle a duchovného života a spoločenstvo osôb, ktoré prechádzajú týmto programom spolu. Cieľom je prostredníctvom určitých pravidiel: priblížiť sa viac k Pánovi, odpútavať sa od toho, čo nás robí neslobodnými, naučiť sa miernosti v užívaní pozemských dobier, posilniť svoju vôľu, upevniť sa vo viere a správnejšie budovať vzťahy s ľuďmi. Bližšie a podrobnejšie vám vysvetlím pravidlá dnes večer.

Informačný servis nitrianskej diecézy