FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   09. – 16. 01. 2022

 

09. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

Za farníkov

+ Jozef Buch, 1. výročie, Milan a Anna, mesačná sv. omša

       možnosť prijatia Eucharistie

10. 01. Pondelok Féria
Súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
11. 01. Utorok Féria
18:00 + Jozef
12. 01. Streda Féria
06:30 + Štefan Hudec, mesačná sv. omša
13. 01. Štvrtok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
18:00 + Marián Ábel
14. 01. Piatok Féria
18:00 Za uzdravenie Zuzany, Božiu pomoc pre Miriam a za pokoj pre celú rodinu
15. 01. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie / vigília nedele
18:00 + Ján a Emília
16. 01. Nedeľa 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

Za farníkov

+ Stanislav Beňo, 2. výročie

       možnosť prijatia Eucharistie

 

Končí sa Vianočné obdobie.

V tomto roku bude slávnosť prvého svätého prijímania v sobotu 28. mája, sviatosť birmovania v sobotu 2. júla a farské hody v nedeľu 11. septembra.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti, či už osobne, alebo formou prevodu na farský účet (SK28 0900 0000 0002 3510 3928). Za minulý týždeň (1., 2. a 6. januára) ste prispeli spolu sumou 715,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!