Informácie najprv v skratke:

  • Do kostola môže na sv. omšu vojsť max 50 ľudí – kartičky s číslami a označené miesta na sedenie
  • Otcovia biskupi udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na sv. omšiach
  • V sobotu bude namiesto rána sv. omša o 18:00 s platnosťou na nedeľu
  • V nedeľu bude o 15:00 možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu mimo sv. omše pre tých, ktorí neboli na sv. prijímaní doobeda počas sv. omše

Informácie v plnom znení:

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných sv. omšiach. Naši biskupi náš však nedišpenzujú od nedele, ktorá je pre nás kresťanov dňom Ježišovho zmŕtvychvstania. Preto buďme vďační, že nám Boh ponúka tento deň na oddych a načerpanie síl aj prostredníctvom modlitby či už spoločnej alebo osobnej, pokiaľ možno aj v kruhu vlastnej rodiny. Snažme sa zasvätiť tento deň podľa našich možností.

 

Prosím veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie sv. omší prostredníctvom médií alebo internetu.

 

Prosím vás o vzájomnú ohľaduplnosť a obetavosť, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Skúsme spoločne urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.

 

Pri vstupe do kostola sa ubezpečte, že máte rúško na ústach i nose, vezmite si kartičku s číslom, dezinfikujte si ruky a zaujmite označené miesto na sedenie v kostole. Ak už nie je kartička s číslom, znamená to, že v kostole je už maximálny povolený počet 50 ľudí a teda nie je povolené doňho vojsť. Po sv. omši nezabudnite vrátiť kartičku s číslom do košíka.

 

Aby sa čo najviac ľudí (ktorí chcú prísť na sv. omšu a počas nej aj prijímať sv. prijímanie) mohlo zúčastniť hlavne nedeľnej sv. omše, sobotnú rannú sv. omšu presúvam aj s jej úmyslom na sobotu večer o 18:00 s nedeľnou platnosťou, na ktorú pozývam najmä seniorov a tých, ktorí nemôžu prísť v nedeľu napr. z pracovných dôvodov. Účastníkov tejto sobotnej večernej sv. omše prosím, aby nechodili v nedeľu ani na jednu sv. omšu a umožnili tak prísť ďalším. Kto by sa nedostal v nedeľu do kostola na sv. omšu a môže prijímať a chce prijať Eucharistiu, nech príde v nedeľu o 15:00, kedy budem rozdávať sv. prijímanie mimo sv. omše. Potom bude nasledovať krátka adorácia.

 

Ďakujem všetkým veriacim modlitby, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení sv. omší pokračovať. Spoločne sa pokúsme ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetovať za čo najskorší koniec koronakrízy. Nech dobrotivý Pán ochraňuje Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!