Z technických a zdravotných dôvodov nebudú vysielané sv. omše 01., 03. a 06.01.2021 na YouTube z nášho farského kostola. Ak Pán Boh dá, až od 10.01.2021.

Sv. omše budú odslúžené súkromne v dňoch, ako sú zapísané v oznamoch.

Sv. prijímanie mimo sv. omše bude podávať náš akolyta v tom čase, ako doteraz.

Prajem Vám krásnu rekapitúláciu roka 2020 s modlitbou chvály, vďaky, prosby a odprosenia na perách a v rodinách (bublinách). Ďakujem Bohu za Vás, že ma k Vám v tomto roku opäť poslal. Modlím sa za Vás a žehnám Vás. Vždy, keď budete v tomto „neviditeľnom čase“ počuť zvoniť zvony, prijmite cezo mňa tam, kde ste, Božie požehnanie.

„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ Flp 4, 4

S radosťou a dôverou sa modlime za seba navzájom.

Váš farár, otec Ondrej +