FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  04. – 11. 06. 2023

04. 06. Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť
08:00

10:00

 

+ Viera Šaturová, 1. výročie, a rodičia z oboch strán

+ Magdaléna Savová, 1. výročie

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

05. 06. Pondelok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
súkromná Za zdravie a Božie milosti pre rodinu
06. 06. Utorok Féria
18:00 + Ladislav Bíro, mesačná sv. omša
07. 06. Streda Féria
06:30

12:00

+ Teofil Čurgali, mesačná sv. omša

+ Marta Hotová, pohrebná sv. omša

08. 06. Štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI, slávnosť

prikázaný sviatok

06:30

 

18:00

 

 

Poďakovanie za Božie milosti a prosba o Božie požehnanie pri príležitosti výročia krstu

Poďakovanie za 50 rokov života, prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu a za zosnulých – otca, st. rodičov a priateľov

Po večernej sv. omši Eucharistická procesia

09. 06. Piatok Féria
18:00 Poďakovanie za dar života
10. 06. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
07:00 + Gustáv a Irena
11. 06. Nedeľa 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Albín, synovia Albín a Miroslav

+ Marián Brezina, Žofia a Aladár Majboví

 

V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlievame litánie k Srdcu Ježišovmu.

Vo štvrtok 08. júna bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dve. Na konci sv. omše o 18:00 hod. bude nasledovať Eucharistická procesia po Rastislavovej a Kaplanovej ulici. Prosím dobrovoľníkov, ktorí by chceli pripraviť jednotlivé oltáriky, aby sa mi nahlásili do utorka 06. júna vrátane. Nejde pritom o vystatovanie alebo chválenie svojej šikovnosti, ale o verejné vyjadrenie svojej viery. Môžu to byť aj veriaci, ktorí nebývajú na spomínaných uliciach, miesto pre oltárik nájdeme. Mužov na nesenie baldachýnu a sviec osloví Jozef Oravský. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 250,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informácie o Dni rodiny 17. júna v Nitre na Klokočine a o Musica Sacra nájdete na nástenke.

Informačný servis nitrianskej diecézy