FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  12. – 19. 06. 2022

 

12. 06. Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE, slávnosť
08:00

10:00

+ Štefan Hudec, mesačná sv. omša

Za farníkov

13. 06. Pondelok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.
súkromná Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
14. 06. Utorok Féria
18:00 + Ladislav a Veronika
15. 06. Streda Féria
06:30 + František Janči a manželka Katarína
16. 06. Štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI, slávnosť
18:00 + Štefan, rodičia Ivanoví a Hruškoví a starí rodičia
17. 06. Piatok Féria
18:00 + Anna Ďuranová, 1. výročie
18. 06. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00 Za farníkov
19. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Ján a Vilma Saboví

+ Vladimír Staňo, mesačná sv. omša

 

Vo štvrtok 16. júna 2022 bude prikázaný sviatok. Na konci sv. omše o 18:00 hod. bude nasledovať Eucharistická procesia po Rastislavovej a Kaplanovej ulici. Jednotlivé oltáriky si pripravia pani Marta Mikulová, pani Mária Benková, pán Marián Vrabec a pán Milan Štefanka. Mužov na nesenie baldachýnu a sviec osloví pán Jozef Oravský. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V piatok 17. júna 2022 bude stretnutie všetkých birmovancov o 16:00 hod. v hornej sále kultúrneho domu.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 260,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

V sobotu 18. júna 2022 sa v prípade priaznivého počasia v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže T22 uskutoční výstup mládeže na Považský Inovec. Zraz účastníkov bude o 10.00 hod. pri motoreste Radar pri Mníchovej Lehote. Pod vrcholom by bola aj spoločná sv. omša. Pre aktuálne informácie sledujte facebookovú stránku „Mládež Nitrianskej diecézy“.

Informačný servis nitrianskej diecézy