FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  26. 05. – 02. 06. 2024

26. 05. Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE, slávnosť
08:00

10:00

+ Albín Štefanka a synovia Albín a Miroslav

Za farníkov

27. 05. Pondelok Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka
súkromná + Alojz a Otília Sabadošoví, syn Marek a rodičia z oboch strán
28. 05. Utorok Féria
18:00 + Ján Tatara, mesačná sv. omša
29. 05. Streda Sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka
06:30 + Anna Šaturová, mesačná sv. omša
30. 05. Štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI, slávnosť

prikázaný sviatok

06:30

18:00

 

 

Za farníkov

Za zdravie a Božie milosti pre Damiána, Miriam, Gabriela, Agnes, Kláru a Viliama

Po večernej sv. omši Eucharistická procesia

31. 05. Piatok Féria
16:30

18:00

Stretnutie skupinky Anonymných Alkoholikov na fare

+ Vladimír Slávik, 1. výročie

01. 06. Sobota Prvá sobota – O preblahoslavenej Panne Márii
07:00

 

+ Elemír Šípoš

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť s posvätným ružencom

02. 06. Nedeľa 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

 

+ Jozef Krajanec

Za farníkov

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Od 25.mája do 02. júna sa modlíme Novénu pred návštevou slovenských biskupov Ad limina apostolorum, ktorá sa uskutoční na začiatku júna v Ríme.

Vo štvrtok 30. mája bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dve. Na konci sv. omše o 18:00 hod. bude nasledovať Eucharistická procesia po Rastislavovej a Kaplanovej ulici. Prosím dobrovoľníkov, ktorí by chceli pripraviť jednotlivé oltáriky, aby sa mi nahlásili do utorka 28. mája vrátane. Ide predovšetkým o verejné vyjadrenie svojej viery. Môžu to byť aj veriaci, ktorí nebývajú na spomínaných uliciach, miesto pre oltárik nájdeme. Mužov na nesenie baldachýnu a faklí osloví Jozef Oravský. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlievame litánie k Srdcu Ježišovmu.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Informačný servis nitrianskej diecézy