FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   30. 05. – 06. 06. 2021

30.05. Nedeľa   NAJSVӒTEJŠEJ TROJICE
08:00

10:00

  + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

  Za farníkov

31.05. Pondelok   Féria
súkromná   Na úmysel celebranta
01.06. Utorok   Sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00   + Michal a Mária
02.06. Streda   Féria / vigília slávnosti
18:00   + Vojtech, Irena, Štefan a rodičia
03.06. Štvrtok   NAJSVӒTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
06:30

18:00

  Na úmysel celebranta

Za farníkov

04.06. Piatok   Prvý piatok v mesiaci – O najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:00   + starí rodičia Bielickí a Chochuloví
05.06. Sobota   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka/ vigília nedele
18:00   + zosnulí členovia rodiny Galbavej
06.06. Nedeľa   10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

  + Peter Varga, mesačná sv. omša

  Za farníkov

 

Vďaka ďalšiemu uvoľneniu protipandemických opatrení môže do nášho kostola prísť na jednu sv. omšu celkom 100 ľudí vrátane kňaza a asistencie, čo predstavuje 50% kapacity kostola. Do tohto počtu sa však nerátajú deti do 10 rokov vrátane.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sv. omše budú 3 zo slávnosti. Procesia bude len jedna vonku v areáli kostola, vo štvrtok po sv. omši o 18:00 hod. Počas slávnosti môžeme za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Prosím dobrovoľníkov, ktorí by pripravili štyri oltáriky, aby sa prihlásili u mňa. Vopred ďakujem.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. omšami, chorých prídem vyspovedať v piatok od 9:00 hod.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti sumou 200,-€. Nech vám to Trojjediný Pán Boh odmení mnohorakými milosťami.

OZ Štvorlístok – pomoc, tým, ktorí to naozaj potrebujú, si pre vás pripravilo zošitok s názvom Múdrolístok, na lúštenie osemsmeroviek, sudoku a podobne. Dnes vychádza tretie vydanie, ktoré nájdete medzi novinami. Múdrolístok si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok.

Spoločnosť Božieho Slova v spolupráci s ďalšími ženskými rehoľami organizuje a pozýva na letný misijný tábor pre mladých vo veku od 14 do 20 rokov, ktorý sa uskutoční v Trenčíne v termíne od 19. do 23. júla 2021. Viac informácii a prihlasovací formulár nájdete na webstránke misijneprazdniny.sk.

 

Naši biskupi nás prosia o vyhlásenie nasledovného oznamu:

„Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:

  1. Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie),
  2. alebo možno zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.

Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“