FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  20. – 27. 11. 2022

20. 11. Nedeľa 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

Po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

08:00

10:00

+ Ján Beger, 6. výročie a rodičia

+ Ján Šupka a manželka Zlatica

21. 11. Pondelok Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
súkromná Za farníkov
22. 11. Utorok Sv. Cecílie, panny, spomienka
18:00 + Soňa Kotrecová a Štefan Malacký, 1. výročie, Alžbeta Rigová, mesačná sv. omša
23. 11. Streda Féria
06:30 + Emília a Štefan Orlíčkoví a rodičia z oboch strán
24. 11. Štvrtok Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:00 + Anton Šebo, mesačná sv. omša
25. 11. Piatok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice,

ľubovoľná spomienka

16:00

18:00

eRko – stretko pre deti na fare

+ zomrelí z rodiny Buchovej

26. 11. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
08:00 + Gabriel Szorád, mesačná sv. omša
27. 11. Nedeľa 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29. výročie konsekrácie kostola)

Počas sv. omší požehnávanie adventných vencov

08:00

10:00

15:00

+ Štefan Hruška, 20. výročie

+ zomrelí z rodiny Bírovej a Petríkovej

Organový koncert

 

Dnes je 37. svetový deň mládeže, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1985.

V piatok bude na fare eRko–stretko o 16:00 hod. určené pre deti od 6 rokov.

V sobotu o 15:30 hod. bude v Kultúrnom dome v Lužiankach Divadelné predstavenie s názvom „Plné vrecká peňazí“ ochotníkov z Palárikova. Vstupné bude dobrovoľné.

V nedeľu bude o 15:00 hod. vo farskom kostole organový koncert katedrálneho organistu Vladimíra Kopca. Príďte si vypočuť náš zreštaurovaný píšťalový organ.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 265,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!

Informačný servis nitrianskej diecézy