• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Nedeľa svätej rodiny- Ježiša, Márie a Jozefa- 31.12.2017- Silvester

Liturgický kalendár:

Po: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť, prikázaný sviatok

Ut: Sv.Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

St: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Št: Prvý štvrtok v mesiaci

Pi: Prvý piatok v mesiaci

So: ZJAVENIE PÁNA- Traja králi, slávnosť, prikázaný sviatok

Ne: Druhá nedeľa po narodení Pána- Krst Krista Pána, sviatok

Úmysly sv.omší 1.-7.1.2018:

DEŇ           DÁTUM       HODINA      ÚMYSEL
Po:  1.1. 8:00 Za farníkov
Po:  1.1. 10:00 + Mária a Marianna Rácová, 2.výročie
Ut: 2.1. 18:00 + Valent Benc, mesačná sv.omša
St: 3.1. 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre13-ročnú Zuzku Filakovú
Št: 4.1. 18:00 + Jozef a Júlia Vargoví a + Miroslav a Anna Adamcoví
Pi: 5.1. 18:00 Na úmysel ordinára
So: 6.1. 8:00 Za farníkov
So: 6.1. 10:00 + Jozef a Margita Oravskí a rodičia z oboch strán
Ne: 7.1. 8:00 Za farníkov
Ne: 7.1. 10:00 + Jozef Mikulášik a za zdravie Judity

V tomto týždni sú dva prikázané sviatky: zajtra v pondelok 1.1. a v sobotu 6.1., preto sú sv. omše tak, ako v nedeľu. Zajtra môžeme získať plnomocné odpustky pri vzývaní Ducha Svätého.

Dve silvestrovské adorácie:

Dnes o 15:00 hod. budem v kostole hovoriť o duchovnom a materiálnom stave našej farnosti. Po štatistike bude prvá adorácia. Bude to ďakovná pobožnosť za uplynulý rok 2017. Pri speve Teba, Bože chválime, tiež môžeme dnes získať plnomocné odpustky.

A aby sme záver starého roka a príchod toho nového mohli prežiť tak duchovne, tak o 23:30 hod. bude druhá adorácia, ktorá sa ukončí o polnoci novoročným požehnaním. Potom si pred kostolom pozrieme ohňostroj a svetlice, zavinšujeme si šťastný nový rok. A na fare si pripijeme na nový rok. Už teraz pozývam.

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem v takom normálmom režime medzi dvoma prikázanými sviatkami pol hodiny pred každou sv.omšou.

Požehnanie domov:

Kto si želá dať si požehnať svoj dom, či už starší dom alebo novostavbu, môže prísť do sakristie. Individuálne si dohodneme dátum a hodinu návštevy. Požehnanie je bezplatné. Vykonáva sa tradične okolo sviatku troch kráľov, ale aj kedykoľvek cez rok.

Zjavenie Pána:

Na Zjavenie Pána, čiže na Troch kráľov, sa slávnostne oznamuje dátum Veľkej noci a svätí sa trojkráľová svätená voda.

Dobrá novina: 

Koledníci navštívili spolu 28 rodín. Vykoledovali sumu 1 077,80 Eur. Všetkých koledníkov bolo 24, 17 detí a 7 animátorov. Chodili v 3 skupinkách. Pán Boh zaplať. Úprimne ďakujem koledníkom za ich námahu pri ohlasovaní narodenia Pána Ježiša. Avšak 28 rodín sa mi zdá primálo na takú veľkú dedinu. Kto by chcel ešte individuálne prispieť na Dobrú novinu, môže tak urobiť.

Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili Jasličkovej pobožnosti- Vianočných pastorálií. Bolo to krásne.

O týždeň, čiže nedeľou krstu Krista Pána, sa končí vianočné obdobie. Odloží sa betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne.