FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   04. – 11. 04. 2021

04.04. Nedeľa   VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
10:00 cez YouTube   + Jozef Lauko
Po sv. omši do 11:45   Priebežne podávanie Eucharistie
05.03. Pondelok   VEĽKONOČNÝ PONDELOK
súkromná Na úmysel celebranta
06.03. Utorok   VEĽKONOČNÝ UTOROK
súkromná   + Peter Varga, mesačná sv. omša
07.03. Streda   VEĽKONOČNÁ STREDA
súkromná   + Václav Gregor a manželka Júlia
08.04. Štvrtok   VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Po sv. omši do 19:45   Priebežne podávanie Eucharistie
09.04. Piatok   VEĽKONOČNÝ PIATOK
súkromná   + Jozef a Milan Buchoví, mesačná sv. omša
10.04. Sobota   VEĽKONOČNÁ SOBOTA
súkromná   + Alžbeta Ďurišová, mesačná sv. omša
11.04. Nedeľa   2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Božieho milosrdenstva
10:00 cez YouTube   Za farníkov
Po sv. omši do 11:45   Priebežne podávanie Eucharistie

 

Kto by mal záujem o sv. spoveď, môžeme sa dohodnúť na čase individuálneho stretnutia prostredníctvom telefonátu.

Vo štvrtok a v nedeľu po vysielaní sv. omše budem priebežne podávať pokrm pre večný život – Eucharistiu.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti sumou 85,-€. Ďakujem darcovi baburiatok, ako aj všetkým, ktorí ste upratovali a vyzdobovali náš kostol na dôstojné slávenie Veľkonočných sviatkov, ale ďakujem aj miništrantom, organistom, lektorom, spevákom, v neposlednom rade kameramanovi, ktorý zabezpečuje vysielanie sv. omší cez internet. Nech vám to zmŕtvychvstalý Pán odmení mnohorakými milosťami.

Slávnosť Prvého svätého prijímania v Lužiankach bude na konci júna.

Sviatosť manželstva chcú prijať Blažej Vaľko, syn Mariána a Alžbety rod. Novotnej, bývajúci v Dúbrave a Lenka Uhrínová, dcéra Jána a Ivety rod. Matúškovej, bývajúca v Lužiankach. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.