FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ

                                                 

02. 07. 2020 Nedeľa    18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

 

   Za zdravie pre Katarínu a za celú rodinu

Za farníkov

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ S EUCHARISTICKÝM POŽEHNANÍM

03. 08. 2020 Pondelok    Féria   
       — sv. omša nebude —
04. 08. 2020 Utorok    Sv. Jána Mária Vianneya, kňaza, spomienka
  18:00    + Ľudovít Seneš, mesačná sv. omša
05. 08. 2020 Streda    Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
  6:30  
06. 08. 2020 Štvrtok    PREMENENIE PÁNA, sviatok   
  18:00    + Peter, Tomáš a Štefan Sopkovčíkoví
07. 08. 2020 Piatok    Prvý piatok – o najsvätejšom Srdci Ježišovom
  18:00    + Viktor Králik, mesačná sv. omša
08. 08. 2020 Sobota    Sv. Dominika, kňaza, spomienka
  8:00    + Roman Nagy, nedožitých 52 rokov
09. 08. 2020 Nedeľa    19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

   + rodičia Chovancoví a bratia

Za farníkov

 

Dnes (2.8.) možno získať úplné odpustky „Porciunkuly“ – návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel sv. otca (napr. Otče nás, Zdravas´ a Sláva).

 

Dnes bude na konci druhej sv. omše prvonedeľná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.

 

Začíname prvopiatkový týždeň; spovedať budem od utorka do piatku hodinu pred sv. omšami. Starých a chorých prídem vyspovedať v piatok doobeda – ich sa netýka povinnosť dodržania Eucharistického pôstu, keďže nevedia, kedy presne prídem.

 

Pred sv. omšami v týždni sa okrem modlitby posvätného ruženca bude modliť aj modlitba Anjel Pána – je to bližšie k 6:00 alebo 18:00 hodine. Po sv. omši (ak bude aj pieseň, tak po nej) sa budeme modlievať modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi a krátke litánie k svätým vyobrazeným v našom kostole.

 

Od budúceho týždňa bude prvá lavica pred ambónou v nedele a v prikázané sviatky rezervovaná pre lektorov a žalmistov.