Dvadsiata prvá nedeľa cez rok 21.8.2016

Liturgický kalendár: Po: Panny Márie Kráľovnej, spomienka Ut: Féria St: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok Št: Féria Pi: Féria So: Sv. Moniky, spomienka Ne: 22. nedeľa cez rok   Úmysly sv. omší 22.-28.8. 2016:   DEŇ...

Dvadsiata nedeľa cez rok 14.8.2016

  Liturgický kalendár: Po: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok Ut: Sv. Štefan Uhorský, ľubovoľná spomienka St: Féria Št: Féria Pi: Féria So: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka Ne: 21. nedeľa cez rok...

Devätnásta nedeľa cez rok 7.8. 2016

Liturgický kalendár: Po: Sv.Dominika, kňaza, spomienka Ut: Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok St: Sv.Vavrinca, diakona, mučeníka, sviatok Št: Sv.Kláry, panny, spomienka Pi: Féria So: Féria Ne: 20....

Osemnásta nedeľa cez rok 31.7.2016

  Liturgický kalendár: Po: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Ut: Féria St: Féria Št: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka, prvý štvrtok v mesiaci Pi: Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky...

Sedemnásta nedeľa cez rok 24.7. 2016

  Liturgický kalendár: Po: Sv. Jakuba, Apoštola, sviatok Ut:Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka St: Sv. Gorazda a jeho spoločníkov, spomienka Št: Féria Pi: Sv. Marty, spomienka So: Bl. Zdenky Šelingovej, panny a...

Šestnásta nedeľa cez rok 17.7.2016

    Liturgický kalendár: Po-Št: Féria Pi: Sv. Márie Magdalény, spomienka So: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Ne: 17.nedeľa cez rok Úmysly sv. omší 18.-24.7. 2016:     DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL Po: 18.7....