Desiata nedeľa cez rok 5.6. 2016

Liturgický kalendár: Po- Pi: Féria So: Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Ne: 11. nedeľa cez rok Úmysly sv. omší 6.-12.6. 2016:   DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL Po: 6.6. 18 00 + Terézia Janíková, 1. výročie úmrtia...

Deviata nedeľa cez rok 29.5. 2016

DNES JE PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Sv. Justína, mučeníka, spomienka Št: Féria, večerná sv. omša je zo slávnosti Pi: NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, slávnosť So: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka...

Nedeľa Najsvätejšej Trojice 22.5. 2016

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Féria Št: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť, prikázaný sviatok Pi: Féria So: Féria Ne: 9. nedeľa cez rok Úmysly sv. omší 23.-29.5. 2016: DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL...

Zoslanie Ducha Svätého – Turíce 15.5. 2016

Liturgický kalendár: Po: Svätodušný pondelok Ut: Féria St: Féria Št: NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ A VEČNÝ KŇAZ, sviatok Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 8. nedeľa cez rok- Najsvätejšia Trojica...

Siedma veľkonočná nedeľa – Deň matiek 8.5. 2016

Dnes je aj: Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka Št: Féria Pi: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka So: Sv. Mateja,...

Pozvánka na Púť mamičiek v požehnanom stave

Túto nedeľu 8.5. na Deň matiek sa uskutoční v Šaštíne Púť mamičiek v požehnanom stave.