Farské oznamy – 33. nedeľa cez rok 15.11.2015

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka St: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka Št: Féria Pi: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre, sviatok So: Obetovanie...

Farské oznamy – 32. nedeľa cez rok 8.11.2015

Dnes je posledný deň na získanie odpustkov za duše v očistci   Liturgický kalendár: Po: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Ut: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka St: Sv. Martina z Tours, biskupa,...

Farské oznamy – 31. nedeľa cez rok – VŠETKÝCH SVÄTÝCH 1.11.2015

  Liturgický kalendár: Po: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH- DUŠIČKY Ut: Féria St: Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci, po sv. omši býva pravidelná adorácia Pi: Féria, prvý piatok v...

Farské oznamy – 30. nedeľa cez rok 25.10.2015

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov, sviatok Št: Féria Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 31. nedeľa cez rok- VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť   Úmysly sv....