FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   10. – 17. 04. 2022

10. 04. Nedeľa PALMOVÁ  (KVETNÁ)  NEDEĽA – NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA
08:00

10:00

Za farníkov

+ Štefan, nedožitých 88 rokov

11. 04. Pondelok PONDELOK  SVÄTÉHO  TÝŽDŇA
súkromná + Blanka Filipová
12. 04. Utorok UTOROK  SVÄTÉHO  TÝŽDŇA
18:00 + Štefan Hudec, mesačná sv. omša
13. 04. Streda STREDA  SVÄTÉHO  TÝŽDŇA
06:30 + Ján Hazucha
14. 04. Štvrtok ZELENÝ  ŠTVRTOK – ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE
18:00

20:00

+ Michal a Mária Miklošoví

Uloženie sviatosti oltárnej

15. 04. Piatok VEĽKÝ  PIATOK – PIATOK  UTRPENIA  PÁNA
10:00

15:00

20:00

       Pobožnosť krížovej cesty od kostola po Kaplanovej ulici

Slávenie utrpenia a smrti Pána

Uloženie sviatosti oltárnej z Božieho hrobu

16. 04. Sobota SVÄTÁ  (BIELA)  SOBOTA – VEĽKONOČNÁ  VIGÍLIA
08:00

20:00

       Ranné chvály a vyloženie sviatosti oltárnej

Za farníkov

17. 04. Nedeľa VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA
08:00

10:00

+ Igor Oravský, mesačná sv. omša

+ Emil a Emília Galovičoví, syn Július a Amália Čelková

Pripravme sa na slávenie našich najväčších kresťanských sviatkov.

Vo štvrtok Pánovej večere bude po sv. omši možnosť tichej adorácie v kostole do 20:00 hod.

Na Veľký piatok treba zachovať prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Pobožnosť krížovej cesty sa pomodlíme v piatok o 10:00 hod. Začneme v kostole, jednotlivé zastavenia budú vonku a pobožnosť sa zakončí opäť v kostole. O 15:00 hod. budeme sláviť utrpenie a smrť Pána. Následne bude možnosť osobnej modlitby v Božom hrobe do 20:00 hod.

Na svätú (bielu) sobotu začneme modlitbou ranných chvál a vyložením sviatosti Oltárnej v Božom hrobe a celý deň až do západu slnka bude možnosť osobnej modlitby. Prosím, zapíšte sa počas týždňa na adorovanie v Božom hrobe do pripraveného zoznamu.

Ďakujem vám za milodary. Na potreby farnosti ste prispeli sumou 260,-€ a v zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine sumou 805,-€. Nech Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Informačný servis nitrianskej diecézy