Liturgický kalendár:

Po: Sv.Školastiky, panny, spomienka

Ut: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka, Svetový deň chorých

St.-Št: Féria

Pi: Votívna sv.omša: Sv.Cyrila, mnícha a sv.Metoda, biskupa, patrónov Európy

So: Féria

Ne: 6.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 10.-16.2.2020:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 10.2. 18:00 + Štefan a Emília Vrabcoví
Ut: 11.2. 6:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, 78 rokov a rodinu
Ut: 11.2. 6:30 SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
St: 12.2. 18:00 + Eugen Mihálik, 1.výročie a manželka Bernardína, 6.výročie
Št: 13.2. 18:00 + Emília Klačmanová, manžel Jozef, syn Jozef a nevesta Mária
Pi: 14.2. 18:00 + Ladislav a Františka Cibuloví, mesačná sv.omša
So: 15.2. — —  — — Sv.omša nebude— — 
Ne: 16.2. 8:00 + Stanislav Beňo, mesačná sv.omša
Ne: 16.2. 10:00 Za farníkov

 

Začali sme Flek:

V piatok 7.2. sme sa v počte 24 ľudí „zahryzli“ do prvých kapitol Sv.Písma. Začali sme náš dlhodobý projekt- Farskú lektúru-Flek. Pozývam pokojne aj ďalších, kľudne sa pridajte. Nevadí, že tento „vlak sa už pohol“, ešte naskočíte. Potom neskôr už nenaskočíte do rozbehnutého vlaku.

Udeľovanie sviatosti pomazania chorých:

V utorok pri rannej sv.omši o 6:30, na 28. Svetový deň chorých, budem udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať každý, kto sa pre starobu alebo chorobu cíti v nebezpečenstve, resp. v ohrození života. Každý po 60-tke môže pokojne raz v roku prijať túto sviatosť. Nič k tomu nepotrebujete, ste vyspovedaní, máme po prvom piatku, stačí prísť.

Prvá fáza reštaurovania oltára:

V utorok 11.2. prídu reštaurátori. Rozoberú oltár a vezmú vrchnú časť oltára do svojej dielne.   

Sväté Písmo:

Kto má záujem kúpiť si Sv.Písmo, tak záujemcovia hláste sa u mňa v sakristii. Cena kompletného Sv.Písma s veľkými písmenami stojí 40 Eur pre bežného zákazníka, pre členov Spolku sv.Vojtecha stojí so zľavou 34 Eur, pre mňa stojí s ešte väčšou zľavou 32 Eur. 

Cena kompletného vreckového vydania Sv.Písma s drobnými písmenami stojí 16 Eur. Kto máte záujem, prineste čím prv peniaze a kúpim Vám ho v tomto týždni za svoju 20 %-nú zľavu. Štítky, resp. záložky do jednotlivých biblických kníh stoja 2 Eurá.

Modlitbový deň:

V sobotu 15.2. u nás sv.omša nebude. Sme pozvaní ísť na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov do mestskej haly v Nitre na Klokočine. Program je na nástenke.

Prečítam Vám ešte výnimočný oznam od pána biskupa Viliama Judáka, ktorý sa číta v celej diecéze.

Národný týždeň manželstva:

V tomto týždni od 10. do 16.2. bude na Slovensku 10. ročník kampane Národný týždeň manželstva s témou “ Náš príbeh“ . Centrum pre rodinu Nitra pri tejto príležitosti pozýva na niekoľko podujatí – Večer príbehov s kresťanskými koučmi, sv.omšu s adoráciou za manželov, prednášku Richarda Vašečku, rodinný karneval, či kurz Manželské večery. Viac informácií na plagáte a na webe: www.centrumprerodinu.sk