FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   21. – 28. 03. 2021

21.03. Nedeľa   PIATA PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  + Jozef Minár a Jozef Krajčovič

Za farníkov

22.  03. Pondelok   Féria
18:00 (súkromná)   + Jozef Behúl a rodičia z oboch strán
23.03. Utorok   Féria
18:00 (súkromná)   Poďakovanie za 25 rokov života Hanky
24.03. Streda   Féria
18:00 (súkromná)   + Gracián
25.03. Štvrtok   ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
15:00 – 17:00   Možnosť sv. spovede a sv. prijímania
17:30 aj s adoráciou cez YouTube   + Jozef Vágai, mesačná sv. omša
26.03. Piatok   Féria
15:00 – 17:00   Možnosť sv. spovede a sv. prijímania
17:30 kríž. cesta a sv. omša cez YouTube   Krížovú cestu sa bude predmodlievať mládež

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šebovú

27.03. Sobota   Féria
18:00 (súkromná)   + Anna a Ján Kamenickí
28.03. Nedeľa   KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

Za farníkov

Naďalej slúžim denne sväté omše súkromne na úmysly podľa rozpisu. Svätú spoveď a sväté prijímanie vysluhujem tiež súkromne na požiadanie. Okrem toho ponúkam možnosť pristúpiť k sv. spovedi a k sv. prijímaniu vo štvrtok a v piatok od 15:00 do 17:00 pred kostolom alebo v predsieni kostola. Počas dňa býva otvorená predsieň kostola na súkromnú modlitbu.

Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti, či už osobne sumou 60,-€, alebo prostredníctvom prevodu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 sumou 165,-€. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

Na dnes 21. marca 2021 vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska celoslovenskú zbierku, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Kvôli pandémií, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, môžete zbierku podporiť finančným darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Kúpil som do kostola nový fialový pluviál, ktorý ste mohli vidieť v stredu počas krížovej cesty.

Na budúci týždeň sa v noci z 27. na 28. marca mení čas zo zimného na letný.

Svätý otec František vyhlásil osobitný Rok Rodiny Amoris Laetitia od 19. marca t.r. do júna 2022.