Liturgický kalendár:

Po: Bl.Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 

Ut:Féria

St: Bl.Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Št: Sv.Mateja, Apoštola, sviatok

Pi: Féria

So: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Ne: 6.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 11.-17.5.2020:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 11.5. 18:00 + Ľudovít Seneš, mesačná sv.omša
Ut: 12.5. 6:30 + Miloš, Vladimír a Anna
St: 13.5. 18:00 + Simona Rácová, Nataša a František
Št: 14.5. 18:00 Za zdravie a B.požehnanie pre Martu
Pi: 15.5. 18:00 + Jozef a rodičia
So: 16.5. 8:00 Za zdravie a B.požehnanie pre Martu
Ne: 17.5. 8:00 + Stanislav Beňo, mesačná sv.omša
Ne: 17.5. 10:00 Za farníkov

Niektoré úmysly sv.omší:

Niektoré sv.omše som počas pandémie koronavírusu slávil pri súkromných sv.omšiach na vopred dohodnuté úmysly, ale niektoré nie. Takže príďte za mnou čím skôr tí z vás, ktorých sa to týka a dohodneme si dátum slávenia sv.omše za tých vašich z rodiny ešte raz. 

Praktické poznámky: 

Sv.omše cez týždeň od pondelka do soboty sa budú konať v kostole. Obidve nedeľné sv.omše-ak sa to opäť podarí a bude priaznivé počasie-budú opäť tu vo farskej záhrade. Denno-denne budem až hodinu spovedať pred sv.omšou pri lurskej kaplnke pred kostolom. Do kostola vojde maximálne 60 ľudí na sedenie pri zachovaní dvojmetrových odstupov. Kostol sa má dôkladne vetrať. Miesta na sedenie sú označené nalepenými farebnými papierikmi. Po každej sv.omši sú kľučky a lavice dezinfikované. Pri vstupe si treba dezinfikovať ruky a horné dýchacie cesty máme mať prekryté rúškom. Máme zachovať dvojmetrové odstupy (toto neplatí pre členov rodiny, žijúcej v jednej domácnosti). Sv.prijímanie bude naďalej podávané na ruku a tiež pri ňom treba zachovať odstup. Kto sa nezmestí do kostola, môže ostať vonku, ale aj tam treba zachovávať dvojmetrové odstupy. Sv.omšu počuť z reproduktora nad vchodovými dverami. Bezdotykový zvonček na kostol bude formou pokladničky pri bráne, do ktorej môžete vložiť svoj milodar. Veľmi ho od vás uvítam, lebo máme dvojmesačný výpadok a nulový príjem, tak ako aj mnohí z vás. Vopred vám za zvonček na kostol ďakujem. Kostolníčky nebudú chodiť pomedzi vás, aby oni nechytili niečo od vás, alebo aj vy niečo od nich. Pri znaku pokoja sa naďalej nepodávajú ruky, len sa ukloníme. Spievať by sa nemalo. Má sa prednostne recitovať, ešte sme stále v núdzovom režime. Veková hranica účasti na sv. omši nie je.
Ešte stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv.omši. A tak kto si netrúfa, nech pokojne sleduje sv.omšu cez TV, rozhlas, alebo sociálne siete.
Nech Vám Pán požehná a teším sa na to, kedy sa všetko „unormálni“. 

Všetko najlepšie matkám k ich dnešnému sviatku.