• Domov
  • /
  • Aktuality
  • /
  • Rozdávanie sv. prijímania v nedeľu mimo sv. omše

V nedeľu budem rozdávať sv. prijímanie od 11:30 do 12:00 priebežne, teda bez zdržiavania sa v kostole – prídete, prijmete, odídete:

  • môžete sledovať sv. omšu napr. na TV Lux, počas nej duchovne prijímať,
  • po ukončení sv. omše, ak chcete a môžete, príďte do kostola a prijmite Eucharistiu,
  • po prijatí Eucharistie cestou domov (alebo až doma) sa môžete pomodliť modlitbu vďaky po sv. prijímaní; prosím, nezostávajte v kostole.

Ďakujem za porozumenie a teším sa, že Vám môžem aspoň takýmto spôsobom podať nebeský pokrm.