FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ                            

26. 07. 2020 Nedeľa    17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

   + Anna Bírová, mesačná sv. omša

Za farníkov

27. 07. 2020 Pondelok    Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka   
       — sv. omša nebude —
28. 07. 2020 Utorok    Féria
  18:00    Za živé a zosnulé Anny
29. 07. 2020 Streda    Sv. Marty, spomienka
  6:30    + sr. Bernarda, mesačná sv. omša
30. 07. 2020 Štvrtok    Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubov. spomienka   
  18:00    + Za zomrelých z rodiny Minárovej
31. 07. 2020 Piatok    Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
  18:00    + Tibor a Rozália Paukovičoví
01. 08. 2020 Sobota    Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  8:00    Poďakovanie za dožitých 80 rokov života
02. 08. 2020 Nedeľa    18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

   Za zdravie pre Katarínu a za celú rodinu

Za farníkov

 

Pripomínam zmenu v časoch sv. omšív pondelok verejné sv. omše nebudú bývať. Odslúžim ich však súkromne a na oltár budem klásť všetkých Vás, ktorí ste mi zverení. Je to aj z dôvodu povinností spojených s mojou prácou riaditeľa DKÚ v Nitre. Aj v skrytosti sa budem za Vás modliť, posväcovať Vás a žehnať Vám. Samozrejme, keď bude dôležitý sviatok, sv. omša v pondelok bude. V utorok sv. omše budú bývať o 18:00 a v stredu ráno o 6:30, kde pozývam tých, ktorí to stíhajú pred svojimi pracovnými povinnosťami.

Spovedávam vždy polhodinu pred každou sv. omšou, teda aj v stredu od 6:00 aj v nedeľu pred obidvoma sv. omšami.

V prípade, že potrebujete vybaviť niečo úradné (krst, sobáš, zaopatrenie, pohreb, …) a nezastihnete ma na fare, volajte na známe tel. číslo: 037/778 34 83, ktoré je uvedené vždy v hlavičke farských oznamov. Nech Vás nemýli, že ide o pevnú linku, dovoláte sa mi. Toto číslo posúvajte aj druhým, teda nie moje osobné. Ďakujem za porozumenie.

Pozývam lektorov našej farnosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 31. júla 2020 na fare po večernej sv. omši. Na toto stretnutie pozývam aj nových, ktorí by chceli čítavať počas sv. omší.

Na budúci týždeň v nedeľu bude na konci druhej sv. omše prvonedeľná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.