LITURGICKÝ KALENDÁR

A ÚMYSLY SV. OMŠÍ

                                                 

19. 07. 2020 Nedeľa    16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00

10:00

   Za farníkov

+ Jozef Jančík, mesačná sv. omša

20. 07. 2020 Pondelok    Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka   
   — nebude sv. omša —
21. 07. 2020 Utorok    Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00    Poďakovanie za 13 rokov manželstva Štefana a Moniky
22. 07. 2020 Streda    Sv. Márie Magdalény, sviatok
6:30    + Anton Šebo a manželka
23. 07. 2020 Štvrtok    Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok   
18:00    + Ignác, František, Michal Štefankoví a manželky
24. 07. 2020 Piatok    Sv. Šarbela Makhlufa, kňaza, ľubovoľná spomienka
18:00    + Emil Kisý (5. výročie) a rodičia z oboch strán
25. 07. 2020 Sobota    Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
8:00    + Dominik Ševčík, výročná sv. omša
26. 07. 2020 Nedeľa    17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00

10:00

   + Anna Bírová, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Pripomínam zmenu v čase sv. omše – v stredu bude bývať sv. omša ráno o 6:30.

Zajtra 20. júla 2020 bude vo Farskom kostole sv. Anny v Lehote zádušná sv. omša za zosnulého otca biskupa Milana Šášika CM.

Rímsko-katolícky farský úrad v Lehote pri Nitre pozýva veriacich na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2020. Slávnostnú svätú omšu celebruje vdp. Marián Bér so začiatkom o 10:00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

Pozývam lektorov našej farnosti, ktorí čítavajú lekcie počas sv. omší, na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 31. júla 2020 na fare po večernej sv. omši. Na toto stretnutie pozývam aj nových, ktorí by pocítili v sebe túžbu takýmto spôsobom slúžiť rodine veriacich vo farnosti.

KBS nás poprosila, aby sme pripomenuli nasledovné: Rúška v kostoloch sú stále povinné – treba zdôrazniť, že nosiť ich nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou. Celebrant zasa nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb. Na rozdávanie svätého prijímania si ho však vždy musí nasadiť. Takisto stále platí povinnosť dezinfikovania rúk pred podávaním svätého prijímania. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými.
Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.

Ďakujem Bohu známemu darcovi za nový mikrofón so stojanom pred sédesom v presbytériu kostola.