Liturgický kalendár:

Po: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok
St: Féria
Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok, prvý štvrtok v mesiaci
Pi: Féria, prvý piatok v mesiaci
So: Féria
Ne: 7. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší 2.-8.5.2016:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 2.5. 18 00 + Mária a Marianna Rácová, mesačná sv. omša
Ut: 3.5. 18 00 + Rudolf a Mária Bojdoví a Ján a Berta Bardoňoví
Ut: 3.5. 18 45 Po sv. omši- Procesia do poľa a modlitby za úrodu
St: 4.5. 8 00 Na úmysel darcu
Št: 5.5. 8 00 Za farníkov
Št: 5.5. 18 00 + Peter Vereš, 14. výročie, rodičia a brat Stanislav
Pi: 6.5. 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Skaličanovú, Čulákovú, Moravčíkovú, Cibulovú a Slovákovú
So: 7.5. 8 00 Na úmysel darcu
Ne: 8.5. 8 00 Za zosnulých z rodiny Verešovej, Bégerovej a Andelovej
Ne: 8.5. 10 00 Za farníkov

V stredu bude sv. omša ráno o 8 00 hod. Vo štvrtok budú sv. omše dve, ráno a večer.

Zbierka na katolícke masmédiá:
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Prosebné dni:
Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V utorok po sv. omši, ak nebude pršať, pôjdeme v procesii na pole na Teslovej ulici a tam budeme prednášať modlitby. Boli sme aj minulý rok a celkom nám to vyšlo, aj úroda bola. Dúfajme, že aj teraz.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:
Zajtra v pondelok 2.5. 2016 bude Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Stretnutie sa začne o 19 00 hod. na fare.

Prvý piatok:
V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem každý deň hodinu pred sv. omšou. Starých a chorých prídem vyspovedať ako obvykle na prvý piatok dopoludnia.

V mesiaci máji sa pred sv. omšou modlíme modlitbu posvätného ruženca a mariánske litánie.

Pútnické miesto Skalka:
Pútnické miesto Skalka vás v mimoriadnom svätom roku milosrdenstva pozýva putovať k svätej bráne milosrdenstva v jubilejnom kostole sv. Andreja-Svorada a Beňadika počas celého roka. V sobotu 7.5. 2016 o 15 30 hod. bude slávnostná posviacka tohto obnoveného kostola, ktorú vykoná Mons.Viliam Judák, nitriansky biskup. Zároveň pri tejto slávnosti bude milostivý kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, patrónov nitrianskej diecézy. Podrobnejší program je na nástenke.

Misijná púť detí:
Srdečne pozývam všetky deti na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorá sa uskutoční v sobotu 14.5.2016. Deti budú mať detskú sv. omšu, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pre deti budú nachystané rôzne workshopy, katechéza, prechod svätou bránou v rámci roku milosrdenstva, spoločný ruženec a spoločný tanec. Svoje deti môžete prihlásiť do 4.5. do stredy tu v kostole, alebo u Alici Mikulášikovej.

Ešte stále môžete vyjadriť svoj názor, čo chcete alebo nechcete nápis v presbytériu.
V pondelok je pravidelná detská sv. omša a v piatok je detské erko stretko.

Informačný servis nitrianskej diecézy