FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   12. – 19. 09. 2021

12. 09. Nedeľa NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – HODY
08:00

10:00

Za živé a zosnulé Márie z farnosti

Za farníkov

13. 09. Pondelok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
súkromná Na úmysel ordinára
14. 09. Utorok POVÝŠENIE SV. KRÍŽA / Vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00 + Jolana Szoradová, Mária a Pavol Ábeloví, starí rodičia z oboch strán
   15. 09. Streda SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť
V Šaštíne + Mária Ábelová, mesačná sv. omša a Ferdinand, nedožitých 100 rokov
16. 09. Štvrtok Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spom.
18:00 + Genovéva a Štefan Hudecoví, mesačná sv. omša
17. 09. Piatok Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spom.
18:00 Poďakovanie za 45 rokov manželstva Pavla a Márie
18. 09. Sobota Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
08:00 + Štefan Benko a Vladimír Klzo
19. 09. Nedeľa 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

+ Mária, 14. výročie, František a zosnulí z rodiny Kollárovej a Sochorovej

Za farníkov

 

Dnes slávime Farské hody pri príležitosti slávnosti Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, čo je titul nášho farského kostola. Dnes môžeme získať za obvyklých podmienok pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky (návšteva kostola, úmysel získať odpustky, odpor ku každému hriechu, svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba Otče náš a Verím v Boha a modlitba na úmysel sv. Otca). Dnes je aj hodová ofera. Za vaše milodary nech vás odmení dobrotivý Pán Boh!

Ďakujem záhradkárom za skrášlenie okolia pred farou a okolo kostola pred farskými hodami, ako aj za starostlivosť o vinohrad vo farskej záhrade.

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na prijatie sviatosti birmovania do 15. septembra. Prvé stretnutie bude v piatok 17. septembra po večernej sv. omši v kostole.

Odchod autobusu 15. septembra do Šaštína na stretnutie s pápežom Františkom bude ráno od 2:45 hod. smerom od Nitry. Buďte preto pripravení na jednotlivých zastávkach.

Členovia SSV si môžu prísť do sakristie po podielové knihy a zaplatiť poplatok 8,-€.

Z dôvodu príchodu pápeža Františka na Slovensko sa dnes rozozvučia zvony kostolov od 15:30 na 12 minút a každý deň počas jeho návštevy zaznie na konci sv. omší pápežská hymna.

Ďakujeme jednej gréckokatolíckej farnosti z východu Slovenska za darovanie piety sedembolestnej Panny Márie, ktorú sa za posledný čas podarilo zreštaurovať.

Ďakujem všetkým, ktorí upratujete a vyzdobujete náš farský kostol, že takto skrášľujete chrám, v ktorom sa Pánovi zapáčilo prebývať.

Ďakujem tiež slávnostnému kazateľovi na tohtoročných hodoch vojenskému duchovnému Leopoldovi Jablonskému.

Všetkým Máriám prajem všetko najlepšie k meninám.