Liturgický kalendár:

Po: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Ut: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

St: Féria,

Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci

Pi: ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prvý piatok v mesiaci

So: Féria

Ne: Druhá nedeľa po Narodení Pána, KRST KRISTA PÁNA

Úmysly sv.omší 2.-8.1.2017:

DEŇ       DÁTUM     HODINA   ÚMYSEL
Po: 2.1. 18 00 Na úmysel celebranta
Ut: 3.1. 18 00 Na úmysel celebranta
St: 4.1. 18 00 + Ján Béger, mesačná sv. omša
Št: 5.1. 18 00 Na úmysel celebranta
Pi: 6.1. 8 00 Na úmysel celebranta
Pi: 6.1. 10 00 Za farníkov
So: 7.1. — — — — Sv.omša nebude— —
Ne: 8.1. 8 00 Poďakovanie za 45 rokov manželstva Milana a Boženy Cabánekových
Ne: 8.1. 10 00 Za farníkov

Dnes je svetový deň pokoja

Dnes sa modlíme za pokoj a mier vo svete.

Veni, Creator Spiritus: 

Dnes pri vzývaní Ducha Svätého sme mohli získať plnomocné odpustky.

Poďakovanie:

Vyslovujem vám úprimné Pán Boh zaplať za Váš vianočný darček v obálke. Veľmi si to vážim. K poďakovaniu sa pripája aj pán kaplán, ktorému ste sa tiež poskladali do obálky.

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem v bežnom režime, budem k dispozícii pred každou sv.omšou. Chorých a starých prídem vyspovedať už vo štvrtok dopoludnia. Teda nie na prvý piatok, lebo vtedy sú sv. omše ako v nedeľu, ale prídem ich vyspovedať už vo štvrtok.

Zjavenie Pána, Traja králi:

V piatok je prvý piatok. A je to aj slávnosť Troch kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu. Požehná sa Trojkráľová svätená voda a soľ, ktorú si môžete zobrať domov a ohlási sa dátum Veľkej noci.

Výsledky Dobrej noviny:

Na sv. Štefana 26.12. 2016 chodili vo farnosti koledníci Dobrej noviny. Navštívili spolu 40 rodín, koledníkov bolo 25 detí a mládeže, vyzbieralo sa krásnych 1098,10 Eur. Vyzbieraná suma poputuje na podporné projekty pre chudobné deti v Afrike, tohto roku najmä v Etiópii.

Požehnanie domu: 

Kto si želáte dať si posvätiť dom, môžete to prísť nahlásiť do sakristie. Nemusí to byť novostavba. K požehnaniu domu netreba nič, iba to, aby domáci z rodiny boli doma.

Jasličková pobožnosť, Vianočné pastorále:

Minulú nedeľu 25.12. 2016 sa konalo toto ú spešné duchovno kultúrne hudobné vianočné pásmo na oslavu novonarodeného Ježiška. Moje poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorých bolo 72., ako aj obecnému úradu za občerstvenie. Minulý rok vystupovalo 58 účinkujúcich. Niektoré hlavné fotky z tohto podujatia sa nachádzajú na webovej stránke farnosti www.luzianky.nrb.sk, ako aj na Facebooku na stránke Farnosť Lužianky.

Možno bude z tejto akcie DVD-čko s tohtoročnou aj minuloročnou Jasličkovou pobožnosťou.

img_8805img_8808img_8809

Informačný servis nitrianskej diecézy