FARSKÉ OZNAMY

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

A ÚMYSLY SV. OMŠÍ

                                                 

05. 07. 2020 Nedeľa    SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť
8:00

10:00

   + Ľubica Štefanková, 3. výročie

Sv. omša v Nitre na Svätoplukovom námestí

06. 07. 2020 Pondelok    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka   
   — nebude sv. omša —
07. 07. 2020 Utorok    Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka   
18.00    + Viktor Králik, mesačná sv. omša
08. 07. 2020 Streda    Féria
18.00    + Helena Šinská
09. 07. 2020 Štvrtok    Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov mučeníkov, ľubovoľná spomienka
18.00    + Pavol a Mária Ábeloví
10. 07. 2020 Piatok    Féria
18.00    + Ladislav Volár a Ružena
11. 07. 2020 Sobota    SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok
8.00    + Štefan, Oľga, Rastislav Škoricoví
12. 07. 2020 Nedeľa    15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00

10:00

   Za farníkov

+ Rozália Paulisová, mesačná sv. omša

 

Dnes po prvej sv. omši bude krátka prvonedeľná Eucharistická pobožnosť.

Ďakujem Vám za milé privítanie vo farnosti Lužianky. Ďakujem aj ženám, ktoré prišli upratovať na faru. Ďakujem všetkým, ktorí pracujete pre farnosť, či už viditeľným alebo neviditeľným spôsobom.

Ďakujem bývalému pánovi farárovi Petrovi Mihálikovi za jeho šesťročnú pastoračnú prácu v našej farnosti.

Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku.