FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   01. – 08. 11. 2020

01. 11. Nedeľa    VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
Súkromná sv. omša    Za farníkov

   (Sv. omša o 10:00 vysielaná naživo aj s pobožnosťou cez YouTube)

02. 11. Pondelok    SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Súkromná sv. omša    + Za duše v očistci

   (Sv. omša o 18:30 vysielaná naživo aj s pobožnosťou cez YouTube)

03. 11. Utorok    Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    + Ján Chovanec
04. 11. Streda    Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka
Súkromná sv. omša    + Ľudovít Seneš, mesačná sv. omša
05. 11. Štvrtok    Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    + Ladislav a Irena Steinemannoví

   (Sv. omša o 18:00 vysielaná naživo aj s adoráciou cez YouTube)

06. 11. Piatok    PRVÝ PIATOK V MESIACI
Súkromná sv. omša    + Helena Lehocká
07. 11. Sobota    Panny Márie
Súkromná sv. omša    + Gracián
08. 11. Nedeľa    32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Súkromná sv. omša    Za farníkov

   (Sv. omša o 10:00 vysielaná naživo cez YouTube)

 

Ďakujem Petrovi Mikulášikovi a Martinovi Beňovi za opravu komína nad sakristiou, kvôli ktorému zatekala do vnútra voda, keď pršalo. Tak isto ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli „zvončekovými peniazmi“ prostredníctvom bankového prevodu na farský účet: SK28 0900 0000 0002 3510 3928. Nech Vás Pán zahrnie svojimi milosťami.

Hoci je prvopiatkový týždeň, chorých prídem vyspovedať iba na požiadanie.

Opäť vás chcem povzbudiť k častejšiemu duchovnému sv. prijímaniu nielen počas vysielaných sv. omší. Ide o túžbu prijať Pána a Pán túto túžbu v pravom čase naplní. Využívajme tie možnosti posväcovania seba i druhých, ktoré máme aj doma – čítanie Svätého písma, modlitba, skutky milosrdenstva. Prijmime aj výzvu otcov biskupov k prísnemu piatkovému pôstu a modlime sa aj Modlitbu za Slovensko.

Zajtra môžeme v oknách alebo virtuálne zapáliť sviečku za nenarodené deti.

Sv. omše budem slúžiť súkromne na vopred zapísané úmysly. Ak by s tým niekto nesúhlasil, nech sa mi ozve na tel. čísle 037 / 778 34 83, na ktorom som Vám stále k dispozícii.

Každý deň bude otvorená predsieň kostola k súkromnej modlitbe počas dňa.

Odpustky pre duše v očistci môžeme v tomto roku získať až do konca novembra. V čase pandémie, môžeme získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spojíme so spoločenstvom Cirkvi, zriekneme sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodliť zbožne modlitby za zosnulých. Môže to byť napríklad posvätný ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo sa zahĺbiť do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonať skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pri dnešných svätých omšiach sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, bude k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok: VÚB – SK02 0200 0000 0035 4457 2553.

Bohoslovci a predstavení seminára Vám ďakujú za všetky Vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára.

V tomto akademickom roku sa v našom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za banskobystrickú diecézu, 19 za nitriansku diecézu,  22 za žilinskú diecézu a jeden za trnavskú arcidiecézu. Okrem toho 3 bohoslovci v tomto roku absolvujú pastoračný ročník. Kňazský seminár v Nitre si v tomto roku pripomína 30. výročie od svojho obnovenia a zároveň 305 rokov od svojho vzniku.

Keď budete čokoľvek potrebovať a bude to v mojich silách poslúžiť Vám (napr. sv. spoveď, sv. prijímanie, zaopatrenie, úradné veci, alebo iné), nebojte sa na mňa obrátiť, lebo som tu pre Vás. Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás!

Teraz po sv. omši nasleduje prvonedeľná pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou s litániami k všetkým svätýmmodlitbou za Slovensko.