Celkový prehľad počtu obyvateľstva:

Naša obec má spolu ku dňu 22.12. 2015 celkovo 2994 obyvateľov, z toho:
Od 0 do 1 r. 34
Od 1 do 4 rokov- 94
Od 4 do 6.r.- 73
Od 6 do 16 r.- 326
Od 16 do 19 r.- 85
Od 19 do 61 r.- 1 809
Od 61 r.- 573.

Náboženský a sviatostný život
Z vyššie uvedeného počtu obyvateľov chodí v nedeľu a na sviatok do kostola odhadom asi tak 200 veriacich na jednu sv. omšu, 200 na druhú sv. omšu. Spolu zhruba 400 ľudí. Kde sú ostatní?

Krsty:
Krsty 2015: 37, z toho 17 dievčat, 20 chlapcov. Z toho až 19 ilegitímnych!!! Slovo “ilegitímny” znamená nemanželský, narodený mimo cirkevného manželstva. Podľa údajov štátnej matriky na obecnom úrade máme v Lužiankach ďalších až 17 detí, ktoré sú nepokrstené.
Pre porovnanie: Krsty 2014: 27.
Čo treba ku krstu?
K nahláseniu krstu treba rodný list dieťaťa. Krstnými rodičmi môžu byť tí, čo sú pokrstení, boli na prvom sv. prijímaní, boli na birmovke, a buď žijú v cirkevnom manželstve, alebo sú slobodní. Krstím v sobotu a v nedeľu. Ani jeden pár rodičov doteraz za dva roky, čo som tu, nechcel krst počas sv. omše. Nasilu nebudem nikoho nútiť, aby bol krst ich dieťaťa v nedeľu počas sv. omše. Ale páčilo by sa mi to a bolo by to aj správne krstiť počas sv. omše, lebo krst nie je len súkromná záležitosť rodiny, ale aj verejná udalosť. Je to slávnosť celého farského spoločenstva. Rodičia sa často vyhovárajú, že to bude dlho trvať, že to dieťa nevydrží, nezvládne, že bude plakať. Ja na to hovorím, že ja aj farníci zvládneme počúvať detský plač na jednu hodinu, rodičia budú ten plač počuť oveľa častejšie. A aj tak to dieťa neplače celú hodinu.

Sobáše:
Sobáše 2015: Len 3!!!
Sobáše 2014: “Až” 6.
Reálne vidno, že deti sa rodia vo väčšine prípadov len druhom a družkám, priateľom a priateľkám, lebo je málo sobášov. Neodmietnem krst ani rodičom bez manželstva, aj keď v takom prípade je mi z toho smutno. Pokrstím, aj keď rodičia žijú v hriechu.
K sobášu je potrebný krstný list snúbencov, ak sú pokrstení mimo Lužianok. Ak sú snúbenci pokrstení v Lužiankach, tak všetky potrebné údaje sú v krstnej matrike na fare.
Snúbenci majú nahlásiť, že sa chcú sobášiť, minimálne tri mesiace vopred, môže byť aj viac mesiacov.

Pohreby:
Pohreby 2015: 33, z toho 18 žien a 15 mužov, z toho 24 zaopatrených, 9 nezaopatrených.
Pohreby 2014: 22.
Slovo “zaopatrený” znamená, že tento človek odišiel z tohoto sveta vyspovedaní, kňaz mu udelil pomazanie chorých, dal mu sväté prijímanie a plnomocné odpustky zomierajúcich. Je stále dosť veľa ľudí, ktorých smrť nájde nepripravených, odchádzajú z tohoto sveta nezmierení s Pánom Bohom a s jeho Cirkvou, neboli dlho na sv. spovedi a ani sa nemodlili, do kostola nechodili. Modlime sa za šťastnú hodinku smrti. Aby sme pred smrťou stihli urobiť všetko potrebné pre svoju dušu.
Prosím vás, zavolajte buď v nemocnici kňaza ku chorému, alebo zavolajte aj mňa, som ochotný prísť ku vám domov. Vy viete, že chodím pravidelne ku chorým každý mesiac. Dbajme o to, aby sme boli vyspovedaní aspoň dva razy v roku: na Vianoce a na Veľkú noc. Aj keď len dva krát do roka ísť na spoveď je “slabota”, ale aj to le lepšie ako nič.

Prvé sv. prijímanie:
V roku 2015 bolo 10 detí na prvom sv. prijímaní. V roku 2014 to bolo 7 detí.

Birmovka:
V septembri 2015 začala príprava na sviatosť birmovania. V roku 2016 asi v septembri bude po troch rokoch birmovka. Zatiaľ je, alebo už je len, 21 birmovanov. Bolo ich viac, ale birmovanci odchádzajú, vzdávajú to, aj keď príprava pod mojím vedením v spolupráci s animátormi nie je náročná. Trochu ich povzbuďte, aby vytrvali a prosím vás, modlite sa za nich, ako som vás prosil na začiatku ich prípravy.

Materiálna veci vo farnosti za tento rok 2015:

– Od októbra sú vymenené staré kohútiky na radiátoroch za úsporné termostatické hlavice.
Po častiach som dal povymieňať všetky staré okná na fare. Všetko nás niečo stálo. Najprv veľké okno v spoločenskej miestnosti ešte minuý rok 2014, potom v roku 2015 štyri kvalitné vákuové trojité okná na poschodí smerom od farskej záhrady. Namiesto popraskaného sklobetónu nad pivnicou je tam teraz kvalitné okno. Napokon za pomoci dotácie od obecného úradu sú vymenené aj okná pri vchode, vo vestibule a aj všetky pivničné okná. Toho času sú už všetky okná na budove fary povymieňané.
V spoločenskej miestnosti bývajú nácviky piesní spevokolu, nacvičuje sa tu koledovanie Dobrej noviny, konajú sa tu raz za mesiac Modlitby otcov, aj Modlitby matiek, birmovanci tu mávajú svoje stretnutia, v Advente tu bývajú stretnutia detí, ktoré chodia na Roráty na farské raňajky, boli tu stretnutia lektorov, žalmistov a tých, čo upratujú kostol. Teraz je tam ubytovaných po celej fare 20 mladých z Trenčína- Juh z mojej bývalej farnosti. Sú tu prítomní.
Za môjho pôsobenia sa tento rok od jari do jesene konali štyri farské brigády. Na prvej sa zúčastnilo 40 ľudí, na druhej 20, na tretej 30, na štvrtej 20. Najviac sa týkali úpravy terénu, natiahnutia nového plota okolo záhrady a okolo viniča. Zo susedného pozemku vedľa farskej záhrady, patriaceho železniciam a pozemkovému fondu, bolo vyvezených neuveriteľných 60 ton odpadu na riadenú skládku odpadu do Rišňoviec a Alekšiniec.
Tento rok od jari do jesene som choval vo farskej záhrade ovečky. Mäso z nich som vám všetko porozdával. Ostalo mi z nich len celkom troška v mraziaku. Tak som to naplánoval, tak som to chcel. Že mi neostalo, je celkom v poriadku. Nie je mi to ľúto.
Vy viete, že som zároveň poverený pastoráciou mládeže v celej Nitrianskej diecéze. Tak keď tu niekedy nie som, že nie je sv. omša v niektorý deň v týždni, nie je to preto, lebo sa mi nechce, alebo z lenivosti, ale je preto, lebo sa venujem mládeži v diecéze.
Vízia do budúcna ohľadom pastorácie mládeže v roku 2016 je takáto:
Diecézne stretnutie mládeže v lete, potom sú to Svetové dni mládeže v Krakowe v lete, za diecézu to mám celé na starosti ja a mám toho už aj beztak veľa, potom vediem na konci leta duchovné cvičenia pre mladých, ktorí sa vzdelávajú na Diecéznej animátorskej škole, ktorú vedieme dvaja kňazi- ja a kňaz z Bojničiek, čo je Trnavská arcidiecéza a ostatní vedúci animátorský zbor. Suma sumárum: V lete tu dosť veľa dní nebudem. Prosím vás, nikto neumierajte, nikto sa nevydávajte a nežeňte, nikto nechcite pokrstiť. V lete nikto nič odo mňa radšej nechcite 🙂

Najväčšia duchovná a spoločens.udalosť vo farnosti v roku 2015- Ľudové farské misie:
Po dlhých 71 rokoch sa od 21. februára do 1. marca 2015 uskutočnili ľudové misie, ktoré vykonali misionári sv. Vincenta (vincentíni alebo lazaristi). Misionári doslova vtiahli do aktivity celú obec. Pátri Pavol Noga CM, Pavol Kavec CM a direktor Jozef Mrocek CM sa obetavo venovali Lužiančanom – vykonávali neúnavne Božiu službu, vysluhovali sviatosti, kázali, spovedali, slávili sv. omše, detské sv. omše, navštívili základnú školu, viedli krížovú cestu, stavovské náuky pre mužov a pre ženy, stretli sa s mládežou. Program si pripravili aj bohoslovci – bol pestrý a mal svoju dynamiku. Účasť na bohoslužbách bola mimoriadne hojná. Starší farníci si pamätajú na podobné podujatie – prvé misie, ktoré v Lužiankach konali verbisti z Nitry v ťažkých vojnových časoch roku 1944. Na pamiatku svätých Misií stojí pred kostolom nový alebo renovovaný Misijný kríž. Obsahuje aj malú sklenenú schránku s malým kúskom bývalého starého misijného kríža, ktorú vyrobil farník Jozef Oravský. Verím, že misie prinesú svoje ovocie. Už to ovocie aj vidno z toho, že začali Modlitby otcov a Modlitby matiek.

Mám taký sen, túžbu: Chýba mi poriadny farský spevokol, lebo je to slabota, aj keď sú ochotní spievať niektorí z vás, napriek rodinným záležitostiam. Je vo vás veľký potenciál. Mnohí by mohli spievať, ale nespievajú. Vďaka vám, doterajší speváci a gitaristi. Chýba mi ešte mládežnícke stretko a stretko pre deti.

Čo je pred nami v roku 2016?
– Plánuje sa spustenie novej webovej stránky našej farnosti. Už to dávno malo byť, ale akosi to mešká.
– Obnova misií, ktorá bude trvať pár dní v týždni. Misionári chcú vedieť a vidieť, ako sa máme po misiách, čo máme nového, ako sa nám darí, či to napreduje, alebo to ide dole vodou.
– V lete viacero vyššie spomenutých akcií pre mládež.
– Prvé sv. prijímanie asi v máji.
– Birmovka asi v septembri.
Mal by som ustanoviť farskú ekonomickú radu. Mal som to urobiť do roka, ako som prišiel do Lužianok, ale akosi som na to nemal čas, ani som to poriadne nevedel, že to mám urobiť.
Chcel by som niečo urobiť s tým záchodom vedľa kostola. Keďže máme kanalizačnú prípojku vyvedenú vedľa cesty, chcel by som napojiť nové WC na kanalizáciu a toto súčasné WC odstrániť. Je nám na hanbu v 21. storočí. Budem počúvať vaše návrhy, pripomienky, budem sa pýtať aj na názor novej ekonomickej rady farnosti.
Chcel by som predať farský pozemok, ktorý je skoro na konci, presnejšie pred predposledným domom na Kaplanovej ulici. Je to stavebný pozemok, kus bývalej záhrady bývalého pána kostolníka Vladimíra Bereca. Ide o 300 m2. Kedysi pred smrťou si tento pozemok za svoje peniaze kúpil vdp. dekan Vincent Malý za vtedajších 240 000 SK, chcel si tam postaviť domček a tam dožiť. Jeho rodina v dedičskom konaní ten pozemok venovala farnosti. Dnes je to farský pozemok, ktorý nepotrebujeme. Keby ste vedeli o nejakom záujemcovi, dajte mu vedieť, že to predávam.
Niekedy o rok, o dva, o tri by som chcel opravovať strechu fary, zaizolovať základy fary a zatepliť celú faru.

Finančné hospodárenie vo farnosti:

Keď som nastúpil do Lužianok 1.7.2014, tak som zdedil skoro prázdny účet, na ktorom bolo 119 Eur. V hotovosti som mal vtedy k dispozícii 210 Eur. Na konci roka 2014 sme mali na účte ku podivu     až 4 725 Eur. A dnes na konci roka 2015? Dnes máme na účte neuveriteľných krásnych 10 070,63 Eur. V pokladni, čiže v hotovosti nemáme nič, všetko je bezpečne na účte. Za rok a pol máme zisk zaokrúhlene povedané skoro z nuly na 10 tisíc. Aký som? Dobrý, nie? :))) Nie ja, to vy:)
Naše príjmy farnosti sú najviac zo zvončeka, z pokladničiek vzadu v kostole a z nájmu nebytových priestorov. Ide o bývajú škôlku a dvor na ulici Horáková. Dnes je tam firma Metrix-Nábytok na mieru, ktorá platí nájomné 203 Eur mesačne.

Pán Boh zaplať vám všetkým a za všetko.

Peter Mihálik

Informačný servis nitrianskej diecézy