Počty podľa vekových kategórií:

Od 0 do 1 r.- ž.14, m.18, celkom 32

Od 1 do 4 r. – ž.46, m.50, celkom 96

Od 4 do 6 r.- ž.43, m.31, celkom 74

Od 6 do 16 r., ž. 176, m.161, celkom 337

Od 16 do 19 r., ž. 50, m.45, celkom 95

Od 19 do 61 r. ž. 879, m. 937, celkom 1816

Od 61 r. ž. 349, m.239, celkom 588

Spolu : ženy: 1557, muži: 1481,

Celkom spolu 3 038 obyvateľov

z toho 380 rómskych obyvateľov

KRSTY 2016/2015:

30 / 37

Dievčat: 12, chlapcov 18.

Legitímnych= zákonitých, manželských iba 13.

Nelegitímnych 17.

SOBÁŠE 2016/2015:

Boli len medzi rímskokatolíkmi.

Tohto roku 2016 ich bolo: 8/ minulý rok 2015: 3.

POHREBY 2016/2015:

25 / 33

Zomrelo 11 mužov a 14 žien.

Zaopatrených sviatosťami bolo 19, nezaopatrených bolo 6.

BIRMOVKA: bola po troch rokoch, najbližšie bude zas o 3 roky

21 birmovancov.

PRVÉ SV.PRIJÍMANIE 2016/2015:

12 /10

Nenaplnený sen:

V štatistike minuký rok 2015 som vyjadril svoj sen: Aby sme mali farský spevokol.

Dodnes ho ešte nemáme, aj keď sú tu pokusy, za čo som vďačný. Môj sen naďalej trvá aj v tomto roku a v nasledujúcom roku.

Naplnené sny:

V štatistike za minuký rok 2015 som vyjadril svoj sen: aby vzniklo konečne mládežnícke stretko a detské stretko. Takže, s radosťou vám oznamujem, že už máme mládežnícke stretko, ktoré sa stretáva v nedeľu poobede o 14 00 hod, na ktoré pozývam našu mládež. Máme nie jedno detské stretko, ale hneď dve: jedno stretko je pre prvoprijímajúce deti, ktoré býva vo štvrtok o 16 00 hod, druhé stretko pre deti je Erko stretko, ktoré býva v piatok o 16 00 hod. Obidve stretká vedú naši animátori. Hlavnou animátorkou detí je Alica Mikulášiková, ktorá sa deťom ochotne venuje, za čo jej veľmi pekne ďakujem.

Vznikli aj dve modlitebné spoločenstvá: Modlitby otcov a Modlitby matiek. Stretávajú sa raz za mesiac na fare.

Ustanovenie ekonomickej farskej rady:

Zobral som si k srdcu čo najskôr ustanoviť ekonomickú farskú radu. Je to poradný orgán farára. Radím sa s nimi o ekonomických záležitostiach farnosti. Majú mi pomôcť svojou radou. Slávnostné vymenovanie a ich sľub bolo už dňa 17.1.2016. Vymenoval som týchto farníkov za členov ekonomickej farskej rady:

Ing. Beňo Martin, Bc. Moravčík Anton, Ing. Neviďanský Peter, Oravský Jozef, Mgr. Zrubcová Miriam.

Obnova misií 11.-14.2.2016

Misie sa konali v roku 2015. Obnova misií sa konala vo februári tohto roku. Dovoľte mi prečítať príspevok misionára pátra Pavla Nogu na ich webovej stránke www.vincentini.sk:

Pred rokom na konci februára som tu ešte ako člen domu v Bratislave vykonal ľudové misie s P. Pavlom Kavcom, no keďže odvtedy sa situácia zmenila a ja som si balil kufre z Bratislavy, tak som teraz už ako člen domu v Banskej Bystrici vykonal spolu s P. Miroslavom Obšivanom obnovu misií v Lužiankach. 

Musím povedať, že Lužianky som medzitým viac ráz osobne navštívil s mladými zo ZMM a MISEVI, lebo sme tam mali na fare formačné víkendovky. Farár Peťo Mihálik nás prijal ako doma a aj sme sa tam tak cítili. 

Program obnovy misií začal v štvrtok 11. februára večer pri sv. omši, keď nás farár privítal a pomodlil sa modlitbu na začiatku misií a zároveň nás v krátkosti oboznámil so situáciou farnosti po roku. Po sv. omši nasledovalo stretnutie so staršími veriacimi, kde sme ich poprosili o modlitebnú podporu počas misií a spoločne sme sa zamysleli nad úlohou a misiou, ktorá leží na pleciach už tých vekom pokročilých.

Piatok ráno nasledovala omša pre chorých s vysluhovaním pomazania chorých, hneď nato sme išli do miestnej školy, kde sme spolu so sestrou Marianou a mladými zo ZMM celé doobedie mali program pre deti a pre starších. Hoci deti boli väčšinou rómskeho pôvodu, na naše milé prekvapenie sa aktívne zapájali do programu, pre starších mali naši ZMM-áci pripravené krásne divadlo. Pri večernej svätej omši sme si pripomenuli a následne obnovili náš krst a krstné sľuby. Keďže pán farár tento rok pripravuje birmovancov, tak chcel, aby sme sa aj my prihovorili jeho mladým birmovancom a nielen im. Veľmi živo reagovali na aktivitu s peniazmi, kde sme im vysvetlili hodnotu každého z nás, a na osobné svedectvá mladých z MISEVI.

Sobota sa niesla v znamení spovedania, ktoré sme začali hneď po rannej svätej omši, veriaci si v tejto sviatosti pripomínali aj svoje predsavzatia z minuloročných misií. Večerný program bol zameraný hlavne na rozmer milosrdenstva a po sv. omši nasledovalo stretnutie s rodinami a členmi Združenia Zázračnej medaily. Po stretnutí nasledovalo na fare agapé za hojnej účasti veriacich a ich bohatých dobrôt. 

V nedeľu po omšiach nasledovala pobožnosť pri misijnom kríži, na ktorú si veriaci priniesli aj misijné krížiky z misií a slávnostne si obnovili predsavzatia z minulého roku a čas milostí pre každého z nich. Chceme sa poďakovať všetkým, čo nás sprevádzali modlitbami, a veríme, že aj takto môžeme rozvíjať našu vincentskú charizmu. 

P. Pavol a P. Miroslav

Ďalší naplnený sen 2015: založiť webovú stránku farnosti:

Tento sen sa stal skutočnosťou už v januári 2016. Jej adresa je: www.luzianky.nrb.sk. Jej návštevnosť je v priemere okolo 80 ľudí za týždeň, dakedy býva aj viac, aj menej.

Všetky najdôležitejšie informácie nájdete práve tam. Ako napr. telefónny kontakt, úradné hodiny, čo potrebujem, keď si želám vybaviť krst dieťaťa, keď sa chcem sobášiť, keď chcem vybaviť pohreb, všetko, čo k tomu potrebujete, je na nástenke pri kostole a na webovej stránke farnosti. Keď je niečo na webe, je to vec verejná.

Máme aj stránku na sociálnej sieti Facebook. Volá sa Farnosť Lužianky. Tam je v porovnaní s webovou stránkou oveľa vyššia sledovanosť. Napr. fotky z Jasličkovej pobožnosti dosiahlo zatiaľ k 675 ľuďom, video z Polnočnej sv. omše s našou piesňou dosiahlo k 420 ľuďom, minútová pesnička koledníkov Dobrej noviny dosiahla k 543 ľuďom, dve fotky z Dobrej noviny dosiahlo ku 723 ľuďom, Chvíľu bol rekord v počte videní videa dúhy nad farnosťou, dosiahlo ku 1376 ľuďom. Rekord prekonal článok, v ktorom sa predstavil náš pán kaplán Ondrej Kellner, tento článok dosiahol ku 1915 ľuďom. Na obidvoch stránkach, aj na webe, aj na Facebooku, sú vždy nové info, napr. aj fotky zo včera zo sviatku Sv.rodiny.

Facebooková stránka v týždni od 19.-26.12. dosiahla ku 2 900 ľuďom. Na stránke “zafajkli” slovo “Páči sa mi to” 205 ľudia, ale pozerajú si nás, klikajú na nás, aj veľmi mnohí iní, ktorých len tak zo zvedavosti zaujíma, čo sa deje v Lužiankach. Rôzni priatelia, príbuzní, známi, rodina, farníci z bývalých farností, ktorí chcú vedieť a vidieť, ako sa vodí nám všetkým, mne, aj pánu kaplánovi.

Čo je za nami?

Je to už prv spomenuté ustanovenie ekonomickej farskej rady, obnova misií, založenie stretiek pre deti a pre mladých.

Ďalej:

Svetové dni mládeže.

Bola to úžasná skúsenosť. Bol som zodpovedný za výpravu do Krakowa skoro 200 ľudí. Zvládol som to. Z našej farnosti sme tam boli len piati. Iným mladým sa nechcelo, alebo mali iný program. Tak blízko ku Slovensku už Svetové dni mládeže nebudú, najbližšie sú o 3 roky v Paname. Škoda, za nevyužitú šancu.

Predaj farského pozemku:

Pozemok na Kaplanovej ulici sa predal a už sa aj na ňom stavia malý domček. Z predaja pozemku sme mohli uskutočniť hydroizoláciu a tepelnú izoláciu strechy. Za pozemok sme získali 15 000 Eur, strecha stála vyše 9 000 Eur. Ešte budem musieť zaplatiť štátu daň z príjmov.

Zateplenie obvodových múrov fary:

V štatistike 2015 som spomenul sen, že o rok, dva, tri, by som chcel zatepľovať faru.  Tento sen sa stal skutočnosťou už tohoto roka. Mám z toho veľkú radosť.

Samotné zatepľovanie stálo 24 248 Eur. Vďaka dotácii od obecného úradu vo výške 15 000 Eur sme sa mohli pustiť do práce, ktorej výsledok dnes všetci vidíme v podobe krásnej žltobielej farby fary.

Plán do budúceho roka 2017:

WC kostola.

Toaleta pre kostol je mojou prioritou na tento nadchádzajúci rok.

Finančné hospodárenie:

Na konci roka 2015 sme mali 10 070 Eur. Na konci roka 2016 máme…. (nechám vás chvíľu čakať)

Náš príjem je iba zo zvončeka v nedele a sviatky a z pokladničiek a trochu z nájmu. Máme nájomníka, ktorý platí 203 mesačne. Ročne by sme mali získať 2400 Eur od firmy Metrix-Nábytok na mieru, ale mešká s platbami.

Poviem vám niektoré mimoriadne faktúry, (okrem bežných faktúr za energie atď.), zaplatené v tomto roku 2016:

Za dve dvere budúceho WC kostola: 1740 Eur

Zateplená a zaizolovaná strecha fary- 9018 Eur.

Komíny, atika, tvárnice- 891,12 Eur

Parapety vonkajšie- 1672 Eur

Zateplenie obvodových múrov fary- 24 248,71 Eur

Schody pred hlavným vchodom do fary, dlažba- 591,20 Eur

Sieťky proti hmyzu- 232 Eur

Nerezové zábradlie na poschodí fary- 2800 Eur

Nerezové zábradlie pred hlavným vchodom a pred zadným vchodom fary- 990 Eur.

Všetky tieto mimoriadne faktúry boli vo výške 42 183 Eur. Tieto peniaze na účte fakt reálne boli. Samozrejme, že nie všetky naraz. Veľmi nám pomohol predaj pozemku za 15 000 Eur a dotácia od obce tiež vo výške 15 000 Eur. Bez tohoto by sa neurobilo kusisko roboty.

Všetka naplánovaná robota na fare je dokončená. Všetky vyššie spomenuté faktúry sú zaplatené.

Na účte k 31.12.2016 máme krásnych 6778 Eur. Žiadnu dlžobu nemáme, všetko máme splatené.

Darí sa nám. Nechápem, čím to je. Asi je to tým, že mám skvelých farníkov, dobrých ľudí okolo seba, ako ste vy. 🙂 Bez vás by sa nedialo nič.

Takže takto som gazdoval s peniazmi.

Peter Mihálik

Informačný servis nitrianskej diecézy