Duchovný a sviatostný život:

Sviatosť krstu: 26, z toho 13 chlapcov, 13 dievčat. Až 17 bolo ilegitímnych, čiže nemanželských detí, len 9 detí sa narodilo v cirkevnom manželstve. Narodených celkovo bolo 28 detí.

Sviatosť manželstva: 3, (pre porovnanie na obecnom úrade bolo 8 civilných sobášov), z tých troch bol 1 sobáš medzi katolíkom a nepokrstenou. Kto plánuje sobáš v kostole v roku 2018, tak nech to príde na faru nahlásiť najneskôr 3 mesiace vopred. Môže aj viac ako 3 mesiace.

Sviatosť Eucharistie: 12. Na prvom sv.prijímaní bolo spolu 12 detí.

Pohreby: 22, z toho 9 mužov a 13 žien. Zaopatrených bolo 14, nezaopatrených bolo 8. Nebojte sa zavolať kňaza ku chorému. Štyria mali pohreb mimo Lužianok. Zomrelých celkovo bolo 26.

Na fare sa stretávajú dve modlitbové skupiny: Modlitby otcov, Modlitby matiek, dve stretká detí: Erko stretko, Stretko pre prvoprijímajúce deti, mládež.

Čo je pred nami v tomto roku 2018:

Oprava dvoch sôch: 

Obecný úrad na svoje náklady dal ku koncu roka 2017 opraviť dve sochy v dedine a na jar by sa mali vrátiť. Sú to sochy sv. Jána Nepomuckého na ulici Obežná a socha Najsvätejšej Trojice, oproti kostolu, vedľa Jednoty. Obidve sochy boli v dezolátnom stave. Keď prídu obnovené, tak ich požehnám a jednu z nich -sv. Jána – nevrátime na pôvodné miesto, aby sa nezničila, ale dáme ju asi ku kostolu.

Príprava na birmovku:

Na jeseň tohto roka sa začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Birmovka bude v roku 2019.

Púť:

V januári (27. 1. 2018) budeme putovať ku hrobu vdp. dekana Vincenta Malého do Čiernych Kľačian, kde je pochovaný. Púť konáme z príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. Pôjdeme aj do neďalekých Topoľčianok, kde si na tomto pútnickom mieste vykonáme pobožnosť krížovej cesty, odslúžime sv. omšu, budeme mať exkurziu vo vinárskych závodoch s koštovkou rôznych druhov vín a možnosťou kúpiť si tam lacnejšie ako v obchode, pôjdeme aj do zámku a do žrebčína. Autobus je skoro plný. Ešte je miesto.

Materiálny život:

Prisťahovalo sa 65 osôb. Odsťahovalo sa spolu 59 osôb.

Počty podľa vekových kategórií:

Od 0 do 1 r. – celkovo 28

Od 1 do 4 r.- 96

Od 4 do 6 r.- 77

Od 6 do 16 r.- 346 – Z tohoto mi vychádza, že väčšina mladých, zhruba 250, chodí do ZŠ inde.

Od 16 do 19 r.- 87

Od 19 do 61 r.- 1 803

Od 61- 603

Celkovo 1 555 žien a 1 485 mužov. Celkovo majú Lužianky 3 040 obyvateľov.

Peniaze na účte:

Na farskom účte sme mali vlani ku dňu 31.12. 2016 sumu 6 778 Eur. Teraz máme ku 31.12. 2017 celkovo 8 613,22 Eur. Vnímam to ako niečo skvelé. Všetky faktúry platím poriadne, načas. Ide to. Nepotrebujeme žiadne mimoriadne zbierky na plyn alebo elektrinu. Finančne sa nám darí.

Veľká staviteľská akcia: 

V roku 2017 sme mali jednu najväčšiu stavebnú akciu- vybudovať WC pre kostol. Podarilo sa to v máji tohto roka. Celkové náklady na stavbu WC boli 3 921 Eur. Ukázalo sa, že veriaci si to želajú a že pri tom aj pomôžu. V deň farskej brigády prišlo veľa ochotných a odhodlaných chlapov. Za jeden jediný deň sa vykopala 70-metrová ryha pre kanalizačnú prípojku, zapojila sa kanalizačná prípojka a napokon sa tá istá ryha v ten istý deň aj zakopala. Urobilo sa neskutočné kvantum práce. A WC funguje tak, ako má. Som veľmi spokojný.

Menšie staviteľské akcie:

1- Vymurovala sa sadrokartónová stena na fare medzi kanceláriou a spoločenskou miestnosťou.

2- Vykonali sme menšie terénne úpravy okolo fary, vypílila sa veľká tuja a nasadila sa tam tráva.

3- Šutolina pri garáži sa nahradila hlinou a tiež sa zasiala tráva.

4- Deravé miesta v starom tehlovom plote sa opravili.

5- Vypílilo sa niekoľko starých, vyschnutých stromov a nahradili sa novými ovocnými stromami.

Zámery v roku 2018:

Revízia elektroinštalácie v kostole a na fare. Celkom určite vybudovať bleskozvod na fare, lebo chýba. Samozrejme, bude nás to zas niečo stáť. Ale vraj to musí byť.

Pravdepodobných 5 staviteľských zámerov na rok 2018, prípadne až na niekoľko rokov:

1.- Buď opravíme plafón kostola, lebo nám sem-tam opadáva omietka, opadáva v strede lode a aj na chóruse nad dverami odpadol naraz veľký kus omietky.

2.- Alebo možno vymaľujeme kostol, aspoň časť do výšky vitrážových okien, ak sa to dá. Ale až po odbornom preskúmaní, že prečo, po zhruba po 8-9 rokoch od vymaľovania, sú steny také fľakaté, prečo majú bledé miesta, napr. vzadu. Vzadu sa zo žltej farby stala šedá.

3- Možno urobíme novú predsienku kostola, lebo zámky sú už dosť opotrebované, aj drevo, aj sklenená výplň.

4.- Možno pribudne socha nejakého svätého.

5.- Možno pribudne televízor na premietanie piesní namiesto plátna a dataprojektoru.

Plánov by bolo určite veľa. Všetko záleží od našetrených peňazí. Niečo z toho by sa mohlo dať zrealizovať. Uvidíme.

Ďakujem Vám za vaše modlitby, za mnohé vaše hmotné i duchovné dary, obety, za nesenie kríža.

Keď máš pocit, že nie je za čo ďakovať, nahmataj si pulz. 🙂