Liturgický kalendár:
Po: Féria, večerná sv. omša je zo slávnosti
Ut: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť
St: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Št: Féria
Pi: Féria
So: Féria
Ne: 15. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší 4.-10.7. 2016:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 4.7. 14 00 Pohrebná: + Anna Kocianová
Po: 4.7. 18 00 + Pavol a Mária Ábeloví, syn Jozef a starí rodičia z oboch str.
Ut: 5.7. 8 00 + Štefan Gombík, Juraj Múčka, Michal Dávid
Ut: 5.7. 10 00 Sv. omša na Svätoplukovom námestí v Nitre
St: 6.7. 18 00 + Štefan Gombík, Juraj Múčka, Michal Dávid
Št: 7.7. 18 00 + Jozef Bojda, rodičia, Eva a Ľuboš
Pi: 8.7. 18 00 + Alojz Čurgali, nedožitých 85 rokov
So: 9.7. — — — — Sv. omša nebude— —
Ne: 10.7. 8 00 +Ján Kopecký, + Ján Jankovič
Ne: 10.7. 10 00 Za farníkov

V pondelok budú sv. omše dve- pohrebná o 14 00 a večerná o 18 00 hod. Večerná bude mať platnosť zo slávnosti.
V utorok bude sv. omša u nás iba jedna, a to ranná o 8 00 hod. Sme pozvaní zúčastniť sa hlavnej slávnostnej sv. omše na Svätoplukovom námestí v Nitre.
V sobotu sv. omša nebude.

Výsledok zbierky:
Minulý týždeň sa konala Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vyzbieralo sa 315 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Farský deň:
Minulý týždeň sa po prvý krát uskutočnil vo farskej záhrade Farský deň. Bola to mimoriadne vydarená, pekná akcia. Na to, že to bolo prvý krát, prišlo veľa ľudí- okolo 130-150. Vyšlo nám počasie, navaril sa guláš, skoro bolo málo, aj keď na záver ešte trochu z neho zostalo, deti mali prejsť cez rôzne stanovištia, dostali aj rôzne ceny od sponzorov, prišli obidve spevácke skupiny-Lúč a Lužiančanka. Pojedlo sa, aj popilo, pospievalo, podebatovalo, zabavilo. Každý odišiel spokojný domov. Som rozhodnutý túto akciu na rok zopakovať a urobiť z nej tradíciu, kľudne to môže byť aj častejšie. Fotky sú na našej webovej stránke www.luzianky.nrb.sk.

Výpomocný duchovný:
Vítam medzi nami výpomocného duchovného Mgr. Ondreja Kellnera, rodáka z Hradišťa, narodeného v Partizánskom. Ide študovať do Heiligenkreuz v Rakúsku, kde bude od pondelka do piatku. Zhruba každý druhý víkend príde k nám na Slovensko, do Lužianok na faru. Bude vypomáhať v Lužiankach a v Nových Sadoch.

Poďakovanie za brigádu:
Pán Boh zaplať chlapom za včerajšiu brigádu. Pravdepodobne už zajtra napojíme faru na verejnú kanalizáciu. Poprosil by som opäť niekoľkých chlapov, keby zajtra v pondelok prišli po večernej sv. omši zahrabať to, čo sme vykopali včera v sobotu. Večer už nebude až tak teplo.

Iniciatíva – Zo srdca Európy
SVK od 1.7. 2016 do 31.12.2016 predsedá Rade Európskej únie. Je to výborná príležitosť predstaviť našu krajinu, jej duchovné dedičstvo a tradície. KBS sa zaoberala témou duchovného predsedníctva pod názvom Zo srdca Európy.
Cieľom tejto iniciatívy je modliť sa v určenom čase za jednotlivé krajiny Európskej únie a takýmto spôsobom prispieť k duchovnej obnove nášho kontinentu. Predseda KBS Mons. Zvolenský nás vyzýva pripojiť sa ako farnosť k tejto iniciatíve. Na nástenke sa nachádza plagát. Odteraz môžeme vložiť prosby do spoločných modlitieb veriacich počas nasledujúcich nedieľ.

Pozvánka na púť do Topoľčianok:
Sme srdečne pozvaní zúčastniť sa škapuliarskej púte v Topoľčiankach v dňoch 13.-17.7. 2016. Podrobné info s programom sú na plagáte na nástenke.

Karmelfest Topoľčianky:
Súčasťou spomenutej púte je Karmelfest Topoľčianky, ktorý sa koná v dňoch 16.-17.7. 2016. Idem tam, mám tam prednášku pre mladých v sobotu 16.7. Pozývam našich mladých, poďme tam. Nech je sradna. 🙂

Informačný servis nitrianskej diecézy