FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   20. – 27. 12. 2020

20.12. Nedeľa 4.     ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00

10:00 (YouTube)

  Za farníkov

+ Jozef Jančík, mesačná sv. omša

21.12. Pondelok   Féria
Súkromná sv. omša   Na úmysel ordinára
22.12. Utorok   Féria
18:00   + Júlia, Václav, Otília a Štefan
23.12. Streda   Féria
18:00   + Jozef Ivan, 7. výročie
24.12. Štvrtok   Vigília nasledujúcej slávnosti – omša v noci
21:00   + Štefan Bíro, 20. výročie
25.12. Piatok   NARODENIE PÁNA, slávnosť
08:00

10:00 (YouTube)

+ Jozef a Margita Oravskí a rodičia z oboch strán

Za farníkov

26.12. Sobota   SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, sviatok
08:00

10:00 (YouTube)

  Poďakovanie za Božie milosrdenstvo

+ Štefan, Júlia, Jozef Beneoví, Štefan Sedlák a rodičia

27.12. Nedeľa   SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok
08:00

10:00 (YouTube)

  + sr. Bernarda, mesačná sv. omša

Za farníkov

Od soboty 19.12.2020 sa sv. omše v našej farnosti konajú za účasti len maximálne 18 ľudí (1 osoba na 15m2), ak sa nepristúpi k ďalšiemu sprísneniu opatrení. Na sv. omšu môže prísť iba rodina (maximálne 12 ľudí), ktorá má zapísaný úmysel sv. omše a prípadná asistencia (okrem kňaza aj kostolníčka, miništrant, organista, spevák, lektor). Prosím, aby sa v kostole sedelo na označených miestach. Kostol bude otvorený 15 minút pred sv. omšami.

Sv. omše v nedele a hlavné sviatky (25.12. Narodenie Pána, 26.12. Sv. Štefana, 27.12. Sv. Rodiny, 1.1. Bohorodičky Panny Márie a 6.1. Zjavenie Pána) budem vysielať naživo prostredníctvom YouTube kanálu v časti Farnosť Lužianky o 10:00 hod.

Koledovanie Dobrej Noviny sa uskutoční po novom roku.

Sväté prijímanie budem podávať priebežne v kostole hneď po odvysielaní sv. omší do 12:00 hod.

Každý deň je otvorená predsieň kostola k súkromnej poklone.

Na známom tel. čísle 037/778 34 83 som Vám stále k dispozícii.