FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   26. 12. 2021 – 02. 01. 2022

26. 12. Nedeľa SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

+ Jozef Bene a rodičia, Štefan Sedlák a rodičia

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

27. 12. Pondelok SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok
Súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
28. 12. Utorok SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sviatok
18:00 + Ján Hrnčár, výročná sv. omša
   29. 12. Streda PIATY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA
06:30 + Jozef Ivan a rodičia z oboch strán
30. 12. Štvrtok ŠIESTY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA
11:00

18:00

       Pohreb: + Viktória Ábelová

+ Anna Kamenická, mesačná sv. omša

31. 12. Piatok SIEDMY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA / vigília slávnosti
17:00

23:00

+ Ján a Vilma Saboví

       Eucharistická adorácia s novoročným požehnaním

01. 01. Sobota PANNY  MÁRIE  BOHORODIČKY, slávnosť
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

02. 01. Nedeľa DRUHÁ  NEDEĽA  PO  NARODENÍ  PÁNA
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

+ zosnulí rodičia Balkoví a Spáčoví

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

 

Verejné sv. omše sú stále v režime OP (očkovaní a prekonaní) s maximálnym počtom 30 ľudí. Sv. omše 01. a 02. januára o 10:00 hod. budeme vysielať online (YouTube, Farnosť Lužianky) a po sv. omši môžete prísť prijať sv. prijímanie, ktoré budem podávať v kostole do 11:30 hod.

Ak niekto potrebuje, spovedám polhodinu pred každou sv. omšou. V prípade individuálnej pastorácie som vám k dispozícii stále na známom telefónnom čísle: 037/778 34 83.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti, či už osobne, alebo formou prevodu na farský účet (SK28 0900 0000 0002 3510 3928). Za minulý týždeň ste i napriek obmedzeniam prispeli spolu sumou 285,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu vnímavosť a štedrosť!

31. decembra bude sv. omša o 17:00 hod. zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky. V závere sv. omše bude Ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka, počas ktorej môžeme získať úplné odpustky. V noci od 23:00 bude moderovaná Eucharistická adorácia, ktorá sa ukončí Novoročným požehnaním o polnoci.

Na Nový rok bude novoročná farská ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň.

Informačný servis nitrianskej diecézy