FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   27. 12. 2020 – 03. 01. 2021

27.12. Nedeľa   SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok
Súkromná sv. omša 10:00 (YouTube)   + sr. Bernarda, mesačná sv. omša

Za farníkov

28.12. Pondelok   SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sviatok
Súkromná sv. omša   + Vladimír Klzo, nedožitých 70 rokov
29.12. Utorok   PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA
Súkromná sv. omša   + Pavol Lavo a Júlia
30.12. Streda   ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA
Súkromná sv. omša   + Za zosnulých z rodiny Vargovej a Adamcovej
31.12. Štvrtok   SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA
Súkromná sv. omša   + Jozef a Anna Látečkoví
01.01. Piatok   SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť
Súkromná sv. omša 10:00 (YouTube)   + rodičia a brat Jozef

Za farníkov

02.01. Sobota Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Súkromná sv. omša     + za zomrelých rodičov Spáčových a Balkových
03.01. Nedeľa   DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Súkromná sv. omša

 

10:00 (YouTube)

+ Helena a Viliam Arpášoví, pravnuk Adrián Kremnický, 2. výročie

Za farníkov

 

Stále platí zákaz verejných sv. omší, takže úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne v zapísané dni. Sv. omšu na Nový rok – na slávnosť Bohorodičky Panny Márie a v nedeľu budem vysielať naživo prostredníctvom YouTube kanálu v časti Farnosť Lužianky o 10:00 hod.

Tento ročník koledovania Dobrej Noviny sa nakoniec neuskutoční. Malo sa koledovať pre mladé matky v Ugande. Ak budete chcieť, môžete prispieť finančne prevodom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte email alebo adresu), alebo prostredníctvom portálu darujme.sk. Na budúcu nedeľu môžete prispieť aj do označenej pokladničky v kostole.

Sväté prijímanie mimo sv. omše budem podávať tak, ako doteraz.

Na známom tel. čísle 037/778 34 83 som Vám stále k dispozícii.

Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás.