Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Sv.Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

St: Féria

Št: Féria

Pi: Sv.Jána Bosca, kňaza, spomienka

So: Féria

Ne: 4.nedeľa cez rok- OBETOVANIE PÁNA -HROMNICE- sviatok

Úmysly sv.omší 27.1.-2.2.2020:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 27.1. 18:00 Za zosnulých z rodiny Štefankovej
Ut: 28.1. 6:30 + Anna Bírová, mesačná sv.omša
St: 29.1. 6:30 Na úmysel ordinára
Št: 30.1. — —  — — Sv.omša nebude— — 
Pi: 31.1.  — —  — — Sv.omša nebude— — 
So: 1.2. — —  — — Sv.omša nebude— — 
Ne: 2.2. 8:00 Za farníkov
Ne: 2.2. 10:00 + Anna Horňáčková

Požehnanie hromničných sviec:

Na budúcu nedeľu bude obrad požehnania sviec. Môžete si doniesť na nedeľnú sv.omšu sviecu na požehnanie. 

Zaplatil som daň do štátneho rozpočtu:

V tomto týždni som zaplatil daň z nájmu nebytových priestorov našej bývalej školy, v ktorej sídli drevárska firma Metrix s.r.o.-nábytok na mieru, do štátnej pokladnice vo výške 504 Eur.

Zaplatil som do Podporného fondu biskupstva:

Každá farnosť v diecéze je povinná odviezť 5% z celkových príjmov farnosti za rok 2019 a peniaze previezť na účet biskupstva. Za rok 2019 to bola suma 832 Eur, ktoré som uhradil biskupstvu. 

Nový projekt v Lužiankach- Farská lektúra- F-LEK:

Keď už máme od Adventu ten rok Božieho Slova, tak chcel by som Vás všetkých pozvať do nového dlhodobého ročného projektu v našej farnosti, do kontinuálneho čítania Sv.Písma. Budeme to volať Farská lektúra Sv.Písma, skráteným veselým názvom „Flek“. Je to slovo zložené z dvoch slov: F-farská, Lek-Lektúra, čítanie. Spolu: Flek. Mám plán: za rok prečítať celé Sv.Písmo, aj Starý zákon, aj Nový zákon. Pozývam zapojiť sa do čítania celej Biblie najmä našich mladých, ďalej lektorov a žalmistov, chlapov z modlitieb otcov, matky z modlitieb matiek, členov ružencového spoločenstva, ale tiež hocikoho, kto nie je zapojený do žiadneho spoločenstva, a chcel by prečítať Bibliu. Predstavujem si to tak, že po sv.omši (skoro) každý piatok na pol hodinu na fare budeme iba čítať Bibliu a potom pôjdeme domov. Keď bude málo miesta na fare, tak ostaneme po sv.omši v kostole. Plán je iba čítať, nie komentovať, alebo vysvetľovať Bibliu. Keď bude dopyt po vysvetľovaní Biblie, tak pár minút bude aj exegéza, čiže vysvetľovanie Biblie. Odporúčam každému doniesť si svoje vlastné Sv.Písmo. Prvé stretnutie záujemcov o takýto dlhodobý boj – lebo bude to náročný dlhodobý boj- bude na prvý piatok o 2 týždne 7.2.2020 po sv.omši na fare.