201110030218_jezis

Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

St: OBRÁTENIE SV.PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Št: Sv.Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Pi: Féria

So: Sv.Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ne: 4.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 23.-29.1.2017:

DEŇ     DÁTUM   HODINA   ÚMYSEL
Po: 23.1. 18:00 + Terézia Vrabcová, mesačná a + Pavlína a Jozef
Ut: 24.1. 18:00 Na úmysel ordinára
St: 25.1. 18:00 + Václav Gregor a Alžbeta a dcéra Emília
Št: 26.1. 18:00 + Vdp.dekan Vincent Malý, 9.výročie úmrtia
Pi: 27.1. 8:00 Na úmysel celebranta
So: 28.1. 8:00 Na úmysel celebranta
Ne: 29.1. 8:00 Za farníkov
Ne: 29.1. 10:00 Za Štefana a Augustína

V tomto týždni sú sv.omše skoro celkom všetky v štandardnom čase, iba v piatok bude malá zmena: sv.omša bude ráno o 8:00 hod.

Mládežnícke stretko:

Dnes o 14:00 hod. sa na fare koná mládežnícke stretko. Chcel by som našich mladých zapojiť do prípravy, do organizovania Diecézneho stretnutia mládeže, ktoré sa bude konať 22.4.2017. Milí mladí, príďte, bude to dôležité, budete užitoční.

Pozvánka na ples:

Srdečne Vás pozývame na 8.ples Saleziánov spolupracovníkov, ktorý sa uskutoční dňa 4.2.2017 o 19:00 hod. v Profi-Gastro Nevlaha Štúrova 140 B. Bližšie info je na plagáte na nástenke.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

V stredu sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlime sa vo svojich modlitbách

na úmysel, aby zavládla jednota medzi kresťanskými vierovyznaniami.

IMG_9068

Ples

Informačný servis nitrianskej diecézy