FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   08. – 15. 11. 2020

08. 11. Nedeľa    32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00    Za farníkov

   (Sv. omša o 10:00 vysielaná naživo cez YouTube)

09. 11. Pondelok    VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok
súkromná sv. omša    Na úmysel celebranta
10. 11. Utorok    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00    + Zomrelí členovia rodiny Rehákovej
11. 11. Streda    Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
18:00    + Rudolf, Otília a rodičia z oboch strán
12. 11. Štvrtok    Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00    + Roman Nagy, mesačná sv. omša

   (Sv. omša vysielaná naživo aj s adoráciou cez YouTube)

13. 11. Piatok    Féria
18:00    + Rozália a Viliam Paulisoví, mesačná sv. omša
14. 11. Sobota    Panny Márie
18:00    Za všetky matky, ktoré patria do spoločenstva modlitieb matiek,

pri príležitosti 25. výročia založenia spoločenstva

15. 11. Nedeľa    33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00    Za farníkov

   (Sv. omša vysielaná naživo cez YouTube)

 

Keďže sa od 02.11.2020 trochu uvoľnili pandemické opatrenia ohľadom účasti na bohoslužbách, momentálne platí nasledovné pre tých, ktorí majú certifikát s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19:

 • Na sv. omši budú môcť byť prítomní okrem kňaza piati ľudia – najmä z rodiny, ktorej úmysel sa bude na konkrétnej sv. omši slúžiť.
 • Sviatosť zmierenia budem vysluhovať:
  • v utorok, vo štvrtok a v sobotu od 16:00 do 17:30 v kostole pred oltárom,
  • po nej udelím kajúcnikovi sväté prijímanie.
 • prijímanie mimo sv. omše budem podávať priebežne:
  • v utorok, vo štvrtok a v sobotu od 19:00 do 19:30,
  • v nedeľu od 11:30 do 12:00.

Prosím o dodržanie stanoveného počtu 6 ľudí v kostole naraz (vrátane kňaza).

Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli „zvončekovými peniazmi“ prostredníctvom bankového prevodu na farský účet: SK28 0900 0000 0002 3510 3928. Nech Vás Pán zahrnie svojimi milosťami.

Opäť vás chcem povzbudiť k častejšiemu duchovnému sv. prijímaniu nielen počas vysielaných sv. omší. Ide o túžbu prijať Pána a Pán túto túžbu v pravom čase naplní. Využívajme tie možnosti posväcovania seba i druhých, ktoré máme aj doma – čítanie Svätého písma, modlitba, skutky milosrdenstva. Prijmime výzvu otcov biskupov k prísnemu piatkovému pôstu a modlime sa aj Modlitbu za Slovensko.

Každý deň bude otvorená predsieň kostola k súkromnej modlitbe počas dňa. Bude tam aj zošit, do ktorého môžete písať svoje modlitby – chvály, vďaky, prosby, odprosenia – ktoré prečítam nahlas počas štvrtkovej adorácie. Prosím, píšte čitateľne a nemusíte sa podpisovať.

Odpustky pre duše v očistci môžeme v tomto roku získať až do konca novembra. V čase pandémie, môžeme získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spojíme so spoločenstvom Cirkvi, zriekneme sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodliť zbožne modlitby za zosnulých. Môže to byť napríklad posvätný ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo sa zahĺbiť do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonať skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Keď budete čokoľvek potrebovať a bude to v mojich silách poslúžiť Vám (napr. sv. spoveď, sv. prijímanie, zaopatrenie, úradné veci, alebo iné), nebojte sa na mňa obrátiť, či už osobne alebo prostredníctvom tel. čísla 037 / 778 34 83, na ktorom som Vám stále k dispozícii. Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás!