FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   15. – 22. 11. 2020

15. 11. Nedeľa    33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00    Za farníkov

   (Sv. omša vysielaná naživo cez YouTube)

16. 11. Pondelok    Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    + Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša
17. 11. Utorok    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
18:00    + Jozef Minár a Jozef Krajčovič
18. 11. Streda    Féria
18:00    + Stanislav Beňo, mesačná sv. omša
19. 11. Štvrtok    Féria
18:00    + Alžbeta Popelková a Joachim Popelka, nedožitých 100 rokov      a rodičia z oboch strán
20. 11. Piatok    Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma, sviatok
18:00    + Jozef Jančík, mesačná sv. omša
21. 11. Sobota    Obetovanie Panny Márie, spomienka
18:00    + Štefan, Peter a Tomáš Sopkovčíkoví
22. 11. Nedeľa    34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
08:00

10:00

   Za farníkov

   + Anna a Milan Billoví a ich rodičia

 

Keďže od 16.11.2020 môžeme sláviť verejné sv. omše pri dodržaní prísnych hygienických podmienok (nosenie rúška, odstupy – šachovnicové sedenie, dezinfekcia rúk, bez svätenej vody a bez kontaktného znaku pokoja) na 50% kapacity kostola, nebudem už vysielať prostredníctvom YouTube. Sväté omše budú naživo prezenčne v kostole v utorok až v sobotu o 18:00v nedeľu ako bolo zvykom o 08:00 a o 10:00. V sobotu bude sv. omša s nedeľnou platnosťou, na ktorú pozývam prednostne dôchodcov. V nedeľu o 10:00 pozývam na sv. omšu najmä rodiny s deťmi. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši.

Sviatosť zmierenia budem vysluhovať pol hodinu pred sv. omšami.

Sv. prijímanie mimo sv. omše budem podávať už len dnes (15.11.) od 11:30 do 12:00.

Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli „zvončekovými peniazmi“ osobne alebo prostredníctvom bankového prevodu na farský účet. Nech Vás Pán zahrnie svojimi milosťami.

Prijmime stále aktuálnu výzvu otcov biskupov k prísnemu piatkovému pôstu za ukončenie pandémie a modlime sa aj Modlitbu za Slovensko.

Každý deň je otvorená predsieň kostola k súkromnej modlitbe počas dňa. Je tam aj zošit, do ktorého môžete písať svoje modlitby – chvály, vďaky, prosby, odprosenia – ktoré prečítam nahlas počas štvrtkovej adorácie. Prosím, píšte čitateľne a nemusíte sa podpisovať.

Odpustky pre duše v očistci môžeme v tomto roku získať až do konca novembra. Využime túto príležitosť pokiaľ sa dá aj s možnosťou pristúpenia k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.

Keď budete čokoľvek potrebovať a bude to v mojich silách poslúžiť Vám (napr. sv. spoveď, sv. prijímanie, zaopatrenie, úradné veci, alebo iné), nebojte sa na mňa obrátiť, či už osobne alebo prostredníctvom tel. čísla 037 / 778 34 83, na ktorom som Vám stále k dispozícii. Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás!