Liturgický kalendár:
Po: Féria
Ut: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka, večerná omša zo slávnosti
St: Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok
Št: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
Pi: Féria, prvý piatok v mesiaci
So: Návšteva Panny Márie, sviatok
Ne: 14. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší 27.-3.7. 2016

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 27.6. 18 00 Emília Sláviková, brat Michal a rodičia z oboch strán
Ut: 28.6. 18 00 + Ignác Chudiak, mesačná sv. omša
St: 29.6. 8 00 + Mária Čáporová
St: 29.6. 18 00 Za farníkov
Št: 30.6. 18 00 + Milan Šimko, mesačná sv. omša
Pi: 1.7. 18 00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu
So: 2.7. 8 00 + Mária a Marianna Rácová, mesačná sv. omša
Ne: 3.7. 8 00 Za farníkov
Ne: 3.7. 10 00 Poďakovanie Pánu Bohu za 80 r. života Heleny Balkovej, za + Emila-21. výročie a za rodinu Hrabovskú

Zbierka:

Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Požehnanie áut:
Dnes po sv. omši vám požehnám autá, na ktorých sa ste prišli. Začneme spolu vonku pri kríži, pomodlíme sa, čo bude treba, a svätenou vodou pokropím každé auto, či už na parkovisku pri Coop Jednota, alebo pri pošte, alebo na Kaplanovej ulici za kostolom.

Farský deň:
Dnes sa po prvý krát uskutoční vo farskej záhrade tzv. Farský deň, alebo Farské popoludnie. Náplňou tohto dňa bude stretnúť sa mimo sv. omše a posedenie len tak, neformálne, úplne obyčajne. Súčasťou voľného programu bude púšťaná hudba, grilovačka, opekačka, varenie guľášu v dvoch kotlinách, v každom sa bude variť iný guľáš, program pre deti doprevádzaný s animátormi. Program sa začne poobede o 14 30 hod. a potrvá cca do 19 00 hod. Guľáš sa bude podávať okolo 17 00 hod, podľa toho, ako budú šikovní kuchári. 🙂 Pozvaní ste všetci. O občerstvenie je postarané, vstup je voľný. Môžete priniesť niečo pod zub, slané alebo sladké. V prípade potreby môžem zvyšné autá posvätiť aj na Farskom dni poobede.

Sv. Petra a Pavla:
Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude sv. omša ráno o 8 00 hod a večer o 18 00 hod. Pri rannej sv. omši tu budú všetci žiaci a učitelia z našej ZŠ. Chcú sa poďakovať Pánu Bohu za uplynulý školský rok.

Zateplenie strechy fary:
S radosťou vám oznamujem, že strecha fary je už hotová. Financujeme si to z vlastných zdrojov. Celá strecha a zvody na odvedenie vody nás bude stáť vyše 9 000 Eur. Peniaze na to máme. Nepotrebujeme sa zbierať na strechu v žiadnej mimoriadnej zbierke.

Dotácia od obce:
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujem obecnému zastupiteľstvu v Lužiankach, za to, že nám poskytli dotáciu na zateplenie múrov fary vo výške 15 000 Eur.
Takže, strecha je zateplená a ideme ďalej: Ideme sa pustiť do zatepľovania aj obvodových múrov fary. Z väčšiny si to zatepľovanie hradíme my sami, pomohol nám aj obecný úrad.

Brigáda:
Na budúcu sobotu 3.7. by som prosil chlapov, ktorí by na farskej brigáde pomohli vykopať zem na kanalizáciu. Našťastie, vo farskom dvore za plotom už je šachta. Treba spojiť šachtu s farou, čo je len pár metrov. Možno nám pri tom pomôže minibáger. A druhý výkop treba vykopať na odvedenie vody z ríne a napojenie sa do žumpy.

Celonárodná púť k sv. Cyrilovi a Metodovi:
Biskupstvo v Nitre nás pozýva na Celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi v utorok 5.7. 2016. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.

Diecézne stretnutie miništrantov:
Chystá sa Diecézne stretnutie miništrantov. Podrobnosti sú na nástenke na plagáte.

Diecézna púť na Skalku:
V čase 16.-17.7. 2016 sa chystá Diecézna púť na Skalke pri Trenčíne. Podrobnosti sú na nástenke.

DVD z 1. sv. prijímania:
Oznamujem rodičom, že už sú DVD zo slávnosti 1.sv. pr. Môžete si ich prísť zobrať.

Prvý piatok:
V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem každý pracovný deň hodinu pred sv. omšou. Starých a chorých prídem vyspovedať na prvý piatok dopoludnia.

Privítanie nového kňaza:
Na prvý piatok neoficiálne privítame medzi nami výpomocného duchovného Mgr. Ondreja Kellnera. Oficiálne ho medzi nami privítame v nedeľu 3.7. na sv. omši o 10 00 hod.

Plagáty:

Plagát NOVÉ SVITANIE

Plagat PUT ZDRAVOTNIKOV

Plagát DIECÉZNA PÚŤ

Informačný servis nitrianskej diecézy