581880_10205693309838402_5220821906932963114_n12472465_10209536733921642_6913281426524845602_n

Liturgický kalendár:

Nasleduje Veľkonočná oktáva

Po: VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Ut: VEĽKONOČNÝ UTOROK
St: VEĽKONOČNÁ STREDA
Št: VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
Pi: VEĽKONOČNÝ PIATOK
So: VEĽKONOČNÁ SOBOTA
Ne: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Úmysly sv. omší 28.3.- 3.4. 2016:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 28.3. 8 00 + Albín, Vilma, Štefan, Jozefína, Ján, Jozefína, Štefánia
Ut: 29.3. 18 00 + Ignác Chudiak, mesačná sv. omša
St: 30.3. 18 00 + Ján Kamenický a rodičia z oboch strán
Št: 31.3. 18 00 + Milan Šimko, mesačná sv. omša
Pi: 1.4. 18 00 + Marianna a Mária Rácová, mesačná sv. omša
So: 2.4. 15 00 Sobáš so sv. omšou: Králik Mário a Karvayová Jana
Ne: 3.4. 8 00 Za farníkov
Ne: 3.4. 10 00 Poďakovanie za dar 32 r. života Moniky a prosba o B. požehnanie 

Veľkonočný pondelok:
Zajtra, v deň, keď chlapi budú šibať, bude sv. omša iba jedna, a to o 8 00 hod.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať: Mário Králik, katolík, profesionálny vojak, syn Milana a Boženy r. Šupkovej, bývajúci v Lužiankach a Jana Karvayová, katolíčka, administratívna pracovníčka, dcéra Petra a Žofie, r. Alchusovej, bývajúca tiež v Lužiankach. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Prvý piatok:
V tomto týždni je prvý piatok. Vaša veľkonočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok. Preto nespovedám nijako špeciálne navyše, len tak štandardne pol hodiny pred sv. omšou.
Ku starým a chorým prídem na prvý piatok dopoludnia.

Farská brigáda 2.4.:
Chcel by som vás poprosiť o pomoc pri manuálnej práci v záhrade. Chcel by som vás pozvať na brigádu v sobotu 2.4. od 9 00 hod. Vo farskej záhrade by som chcel zasadiť už kúpené ovocné stromčeky v počte 10 kusov a nejaké 3 kríky a zasadiť korene viniča v počte 30 kusov. Prosím vás, doneste si svoje rýle a lopaty, príp. vrták do zeme. Na rannú sv. omšu môžete prísť v montérkach, alebo v inom pracovnom oblečení.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom:
Na budúcu nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva, sa vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách na SVK uskutoční Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za Vašu štedrosť vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Farský pozemok je už predaný:
Oznamujem Vám, že farský pozemok na Kaplanovej ulici, ktorý som chcel predať, je už predaný za trhovú cenu 50 Eur za m2. Farnosť za tento pozemok o výmere 300 m2 získala 15 000 Eur.

Priebežné vyhodnotenie aktivity s deťmi počas Pôstu:
Po otvorení krabičky s odpoveďami detí som po dôkladnom spočítaní papierikov zistil, že najviac odpovedí v počte 6 -a všetky odpovede boli správne-, teda zo všetkých pôstnych nedieľ, bolo od dievčatka menom Sofia Zrubcová, 5 ústrižkov tam bolo od Sašky Bírovej, 4 papieriky od Zdenky Zrubcovej, Barborky Bírovej a Samanty Stojkovej. Pozývam týchto 5 vymenovaných detí do sakristie, kde si prevezmú odmenu za ich snahu. Milé deti, v aktivitách nekončíme, ale pokračujeme aj počas Veľkonočného obdobia, na konci ktorého bude ďalšie odmeňovanie.

Poďakovanie:
Ďakujem všetkým farníkom, ktorí sa zapájali do diania počas pôstu a aj Veľkonočného Trojdnia, za upratanie kostola, kvetinovú výzdobu, za čítanie čítaní a spievanie žalmov, za čítanie zastavení Krížovej cesty počas celého pôstu, za pomoc pri organizovaní procesie včera v noci. Aby som na nikoho nezabudol, tak VŠETKÝM úprimné Pán Boh zaplať.

Prajem Vám všetkým požehnané a šťastné sviatky Veľkej noci, nech prežívate radosť z Kristovho víťazstva.

24597_obrHrob

Informačný servis nitrianskej diecézy