FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   17. – 24. 04. 2022

17. 04. Nedeľa VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA
08:00

10:00

+ Igor Oravský, mesačná sv. omša

+ Emil a Emília Galovičoví, syn Július a Amália Čelková

18. 04. Pondelok PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
08:00 + Helena Javorková a nenarodený súrodenec
19. 04. Utorok UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá
20. 04. Streda STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
06:30

13:15

+ Mária Mikulášiková

+ Helena Vrabcová

21. 04. Štvrtok ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
18:00 + Jozef Behúl a rodičia z oboch strán
22. 04. Piatok PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
06:30 + Peter Vereš, 20. výročie
23. 04. Sobota SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
súkromná Za farníkov
24. 04. Nedeľa 2. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA
08:00

10:00

+ Soňa Kotrecová a Štefan Malacký, mesačná sv. omša

+ František Čápora, manželka Mária a rodičia z oboch strán

 

Od dnes až do budúcej nedele Božieho milosrdenstva je osem dní ako jeden deň, čo nazývame oktávou. Najbližší piatok nás preto neviaže povinnosť konať skutky kajúcnosti.

Ďakujem každému z vás, ktorí ste prispeli svojou láskavou a pohotovou službou ku krásnemu sláveniu Veľkonočných sviatkov – kostolníčkam, miništrantom, organistom, lektorom, spevákom, nosičom, tým, ktorí upratovali a vyzdobovali náš kostol, ako aj tým, ktorí tichou modlitbou a obetou sprevádzali Veľkonočné trojdnie. Ďakujem Bohu za vás všetkých. Nech vás zmŕtvychvstalý Pán naplní svojim pokojom a radosťou.

Jeden kuriózny oznam: Našla sa náušnica na chodníku, ktorým sme kráčali počas Krížovej cesty na Veľký piatok. Kto ju stratil, nech príde do sakristie s druhou náušnicou.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za minulý týždeň ste prispeli sumou 290,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Dnes je Veľkonočná ofera, za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

Dnes udelí pápež František Veľkonočné požehnanie Urbi et orbi (mestu a svetu), pri ktorom môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Informačný servis nitrianskej diecézy