FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  05. – 12. 06. 2022

 

05. 06. Nedeľa ZOSLANIE  DUCHA  SVÄTÉHO, slávnosť
08:00

10:00

 

+ Dagmar Táborská a Tatiana Rolfesová, mesačná sv. omša

Poďakovanie za 83 rokov života

      Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

06. 06. Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
14:00

18:00

+ Magdaléna Savová, pohrebná sv. omša

+ Igor Oravský, mesačná sv. omša

07. 06. Utorok Féria
súkromná Na úmysel ordinára
08. 06. Streda Féria
06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zitku
09. 06. Štvrtok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu
10. 06. Piatok Féria
18:00 + Ľudovít a Hedviga Štefankoví
11. 06. Sobota Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
07:00 + Anton Šebo a manželka Alžbeta
12. 06. Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť
08:00

10:00

+ Štefan Hudec, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Končí sa Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Kto by sa chcel stať súčasťou farského speváckeho zboru, ktorý by spieval nielen na sviatosti birmovania, nech zostane vo štvrtok po sv. omši a adorácii v kostole.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 345,-€ a v zbierke na katolícke masmédia sumou 360,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny sme pozvaní na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.06.2022. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta. Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.

Informačný servis nitrianskej diecézy