FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   23. – 30. 05. 2021

23.05. Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVATÉHO, slávnosť
08:00

10:00

Poďakovanie za dar života Klárky

Za farníkov

24.05. Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Šimona
25.05. Utorok Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
18:00 + za zosnulých bratov a rodinu Chovancovú
26.05. Streda Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
06:30 + Maroš Billa
27.05. Štvrtok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok
18:00 + Bohuš Bajak, mesačná sv. omša
28.05. Piatok Féria
18:00 + Anna Kamenická, mesačná sv. omša
29.05. Sobota Sv. Pavla VI., pápeža, ľub. spomienka / vigília nedele
10:00

 

18:00

Poďakovanie za 60 rokov spoločného života v manželstve Vladimíra a Antónie Staňových

Na úmysel ordinára

30.05. Nedeľa NAJSVATEJŠEJ TROJICE
08:00

10:00

+ Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

Za farníkov

Končí sa Veľkonočné obdobie, od pondelka sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

Vďaka uvoľneniu protipandemických opatrení môže do nášho kostola prísť na jednu sv. omšu celkom 50 ľudí vrátane kňaza a asistencie, čo predstavuje 25% kapacity kostola. Do tohto počtu sa však nerátajú deti do 10 rokov vrátane. Kostol sa bude otvárať 40 minút pred sv. omšou a čas do sv. omše môžeme využiť spoločnou modlitbou posvätného ružencav máji aj loretánskymi litániami alebo možnosťou pristúpiť k svätej spovedi už v spovednej miestnosti. Počas sv. omše sa sv. prijímanie podáva aj vonku.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti sumou 320,-€ a v zbierke na katolícke masmédiá sumou 300,-€, kde ružencové bratstvo prispelo sumou 50,-€. Nech vám to dobrotivý Pán odmení mnohorakými milosťami. Ďakujem tým, ktorí sa spolupodielali na vytvorení spovednej miestnosti – murár a elektrikár. Ďakujem aj farníkovi, ktorí daroval klavír, ktorý si našiel miesto na fare. Do kostola som kúpil nové kadidlo.

OZ Štvorlístok – pomoc, tým, ktorí to naozaj potrebujú, si pre vás pripravilo zošitk s názvom Múdrolístok, na lúštenie osemsmeroviek, sudoku a podobne. Dnes vychádza druhé vydanie, ktoré nájdete medzi novinami. Múdrolístok si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok.

Budúcu nedeľu bude v prípade priaznivého počasia sv. omša o 10:00 hod. vo farskej záhrade.