FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  28. 05. – 04. 06. 2023

28. 05. Nedeľa ZOSLANIE  DUCHA  SVÄTÉHO, slávnosť
08:00

 

10:00

 

+ Mária Ábelová, nedožitých 100 rokov, manžel Pavol, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán

Poďakovanie za 50 rokov života Bibiany a prosba o zdravie a Božie milosti pre ňu

29. 05. Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
18:00 Za farníkov
30. 05. Utorok Féria
18:00 + Matilda a Štefan Slovákoví a syn Jozef
31. 05. Streda Féria
06:30 + Dušan Vindiš, mesačná sv. omša
01. 06. Štvrtok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok
18:00

 

+ Ľudovít, Rozália a Jozef

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

02. 06. Piatok Prvý piatok – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:00 Za zdravie a Božie milosti pre miništrantov
03. 06. Sobota Prvá sobota – O preblahoslavenej Panne Márii
07:00

 

+ Peter, Vladimír a Štefan

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

04. 06. Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť
08:00

10:00

 

+ Viera Šaturová, 1. výročie, a rodičia z oboch strán

+ Magdaléna Savová, 1. výročie

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Končí sa Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

V pondelok bude sv. omša o 18:00 hod., nakoľko ide akoby o predĺžený sviatok Zoslania Ducha Svätého a zároveň bude spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

V mesiaci jún sa pred sv. omšami budeme modlievať litánie k Srdcu Ježišovmu.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok doobeda.

Počas sv. omše na prvý piatok budeme spievať alebo recitovať Pane, zmiluj sa a modlitbu Pána v latinskom jazyku, teda Kyrie eleison a Pater noster.

Ďakujem záhradkárom a ďalším dobrovoľníkom za skrášlenie okolia kostola aj fary.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 365,-€ a v zbierke na katolícke masmédia sumou 290,-€. Nech vzkriesený Pán odmení vašu štedrosť!

Ďalšie aktuálne video podľa knihy Evanjelium, ako mi bolo odhalené, si môžete pozrieť na YouTube. Vaše kliknutie na odber nám môže pomôcť tvoriť podobné duchovné diela. Vďaka.

Informačný servis nitrianskej diecézy